Kommunledningsförvaltningen

Beskedet: Gör konsekvensanalys av nytt VA-område

Beskedet: Gör konsekvensanalys av nytt VA-område

Nyheter "Vill få klarhet i detta ärende"

Vill återanvända möbler: ”Spännande uppdrag”

Vill återanvända möbler: ”Spännande uppdrag”

Nyheter Värnamo kommun vill satsa på återbruk. Nu får kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda hur kommunen ska kunna använda sina möbler på nytt. …

Vill offentliggöra brister – så svarade fullmäktige

Vill offentliggöra brister – så svarade fullmäktige

Nyheter Sverigedemokraterna vill att eventuella påpekanden från högre instanser blir en punkt på nämndernas dagordning. Nu har kommunfullmäktige sagt sitt i frågan…

Vill offentliggöra brister – så svarar kommunen

Nyheter Sverigedemokraterna vill att eventuella påpekanden från högre instanser blir en punkt på nämndernas dagordning. Nu har kommunstyrelsen sagt sitt i frågan…

Förslaget: Nej till ökad grundbemanning

Förslaget: Nej till ökad grundbemanning

Nyheter Kommunstyrelsen förordar avslag på Socialdemokraternas motion om att öka grundbemanningen. – Vi sparar debatten till fullmäktige, säger Anetté Myrvold (S)…

Vill ha direktbuss till Landvetter – så svarar kommunen

Vill ha direktbuss till Landvetter – så svarar kommunen

Nyheter Kommunledningsförvaltningen har utrett ett populärt medborgarinitiativ…

Biföll förslag om ny bro

Nyheter Tekniska utskottet biföll medborgarinitiativet om att ersätta järnbron över Storån i Forsheda. …

Besvarade förslag om månadskort till studenter

Nyheter Frågan om ekonomiskt stöd till studenter för resor i kollektivtrafiken blir en fråga för kommande budgetberedning…

Sa ja till förändrade tomtköregler

Sa ja till förändrade tomtköregler

Nyheter En övergripande tomtkö för hela kommunen. Det är resultatet efter kommunfullmäktiges senaste sammanträde…

Ser ett ökat byggintresse – vill få tydlighet i tomtkö

Ser ett ökat byggintresse – vill få tydlighet i tomtkö

Nyheter Kommunledningsförvaltningen ser ett ökat intresse för tomter i Värnamo centralort och vill ändra i tomtköreglerna. Nu har kommunstyrelsen sagt sitt i ärendet. …

Skiss: Så här kan viaduktens efterträdare se ut

Nyheter Värnamo kommun sätter snurr på viaduktens ersättare. Nu kan Värnamo Nu berätta om huvudspåret för en ny central förbindelse i Värnamo…

Nej till ekonomiskt stöd för flytt av vattentorn

Nej till ekonomiskt stöd för flytt av vattentorn

Nyheter Framtiden för vattentornet på Värnamo bangård är en fråga för Trafikverket. Det står klart efter kommunstyrelsens sammanträde…

Kommunen tar ej över tomtdrift

Nyheter Kommunstyrelsen sa har sagt sitt. Kommunen tar ej över driften av tomten Herrgården 6…

Fastighetsägare vill att kommunen tar över tomtdrift

Nyheter Fastighetsägarna i kvarteret Herrgården vill att kommunen tar över ansvaret för tomten Herrgården 6. I dag diskuteras frågan. …

Medborgarförslag ut på remiss

Nyheter Kommunstyrelsen remitterade fyra medborgarinitiativ…

Får utöka föreningsvandringarna

Får utöka föreningsvandringarna

Nyheter Kommunstyrelsen gav klartecken till att avsätta en årlig budget på 200 000 kronor för utökade föreningsvandringar…

Vill utöka föreningsvandringar 

Vill utöka föreningsvandringar 

Nyheter För att öka kommuninvånarnas trygghet ser kommunledningsförvaltningen ett behov av en ökad vuxennärvaro. Nu föreslår förvaltningen kommunstyrelsen att avsätta en årlig budget på 200 000 kronor för utökade föreningsvandringar. …

Ska utreda kommunens trygghets- och säkerhetsarbete 

Nyheter Kommunstyrelsen ger säkerhetssamordnare i uppdrag att utreda kommunens framtida trygghets- och säkerhetsarbete. …

Satsar på arbetsgivarens varumärke

Satsar på arbetsgivarens varumärke

Nyheter Värnamo kommun vill sticka ut ur mängden. Nu genomför kommunen en satsning för att stärka arbetsgivarvarumärket…

”Ett strategiskt ställningstagande”

”Ett strategiskt ställningstagande”

Nyheter Livsstilsprojektet HUV blir en del av kommunens målstyrningsarbete…

1 / 212

Tips