Nyheter

Nej till ekonomiskt stöd för flytt av vattentorn

Nyheter Framtiden för vattentornet på Värnamo bangård är en fråga för Trafikverket. Det står klart efter kommunstyrelsens sammanträde.

Framtiden för vattentornet på Värnamo bangård är en fråga för Trafikverket. Det står klart efter kommunstyrelsens sammanträde. Arkivbild

Föreningen Landeryds Järnvägsmuseum har uttryckt ett intresse att få ta över och flytta vattentornet till föreningens järnvägsmuseum och lokstallar i Landeryd. I en skrivelse till kommunledningsförvaltningen skriver föreningen att det tidigare vattentornet i Landeryd revs under 1980-talet och att ett återuppförande av Värnamo-tornet i Landeryd skulle berika den välbevarade järnvägshistoriska miljön där.

Föreningen skriver att Landeryds stationshus, godsmagasin och dressinbod sedan år 2018 är statligt byggnadsminne. Dessutom har länsstyrelsen i region Halland visat intresse för att byggnadsminnesförklara lokstallet med dess spårområde och vändskiva.

”Vi är medvetna om att en flytt av vattentornet i Värnamo är ett tekniskt omfattande projekt som förutsätter ekonomiskt stöd bland annat från antikvariska myndigheter. Men detta alternativ framstår i våra ögon som mer attraktivt än en flytt av tornet till ny plats i Värnamo – vilken i stort torde medföra samma kostnad som flytt i Landeryd – och givetvis bättre än en slutgiltig rivning. En flytt av tornet till Landeryd innebär också att dess framtida underhållskostnader inte kommer belasta Värnamo kommun. Från Trafikverket har i samband med tidigare kontakter indikerats att verket skulle kunna bidra till ett flyttprojekt med ett belopp motsvarande kostnaden för rivning av tornet. Det viktigaste är dock att vattentornet i Värnamo bevaras för framtiden, det vill säga att en slutlig rivning undviks. Skulle ärendets gång sluta med ett beslut om en sådan, är vår förening intresserad av att efter en försiktig rivning erbjudas möjlighet att tillvarata tornets byggnadsmaterial”, skriver föreningen. 

Kommundirektör Ulf Svensson skriver i sitt svar att frågorna kring vattentornets framtid hanteras av Trafikverket och att kommunen inte har någon ambition att bidra ekonomiskt till en flytt. På kommunstyrelsens sammanträde i tisdags diskuterades frågan. De beslutade att ställa sig bakom kommundirektörens skrivelse.

– Det är tråkigt när gamla byggnader måste tas bort, men det här är en fråga för Trafikverket och det är dit föreningen får vända sig, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Karlsson (C).

– Det är en fin byggnad av historiskt värde, så jag hoppas att Trafikverket arbetar för att bevara vattentornet på något sätt, säger oppositionsrådet Azra Muranovic (S).

Taggar

5 reaktioner på Nej till ekonomiskt stöd för flytt av vattentorn

Transportera den till en rondell. Där kan vi beundra den i stället för några meningslösa stenar till exempel.

Tråkigt att Värnamo blivit en stad där alla gamla fina byggnader rivs och ersätts av fula postmoderna byggnader. Hoppas vattentornet får vara kvar.

Hoppas att denna byggnad får stå kvar.

Varför måste allt rivas av byggnader som är vår kultur.

Ska vi inte ha någonting kvar som är från förr.

Pengar behöver inte styra allt.

Låt detta vara en del av de få byggnader vi har kvar av historia och låt den stå kvar i Värnamo.

Det är en fin gammal byggnad som står stolt i en stad där allt fler ”skolådor” börjar dyka upp. Vill helst att den ska vara kvar i Värnamo men om alternativet är rivning eller flytt hoppas jag den inte rivs.

Kommentarsfunktionen är stängd