Nyheter

Kommunen tar ej över tomtdrift

Nyheter Kommunstyrelsen sa har sagt sitt. Kommunen tar ej över driften av tomten Herrgården 6.

Fastighetsägarna på området Herrgården vill att kommunen tar över ansvaret för tomten Herrgården 6. I dag diskuteras frågan.

I går berättade vi om fastighetsägarna i kvarteret Herrgårdens önskan om att kommunen ska ta över fastigheten Herrgården 6 av firman Roger Axelsson byggkonsult AB. Ett övertagande som skulle innebära att kommunen övertar ansvar för drift och underhåll av gator, vatten- och avloppsledningar, grönytor samt miljöhus. 

Under kommunstyrelsens sammanträde diskuterades skrivelsen. Kommunstyrelsen gick på kommunledningsförvaltningens linje och beslutade att inte tillmötesgå fastighetsägarnas önskan.

– Jag förstår om fastighetsägarna känner sig svikna, men det här är styrt av detaljplanen så vi sa nej till deras önskan, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Karlsson (C).

Taggar

Dela