Nyheter

Biföll förslag om ny bro

Nyheter Tekniska utskottet biföll medborgarinitiativet om att ersätta järnbron över Storån i Forsheda.

Tekniska utskottet biföll medborgarinitiativet om att ersätta järnbron över Storån i Forsheda. Arkivbild: David Alin

En kommuninvånare skickade under våren 2021 in ett medborgarinitiativ med en önskan att det byggs en ny gång- och cykelbro över Storån i Forsheda, efter att den befintliga järnbron efter besiktning dömts ut och stängts av för passage. Förslaget stöddes av 285 röstande tillsammans med 44 skriftliga kommentarer, vilka alla var positiva till föreslagen åtgärd. 

Bron har fram tills den stängdes varit viktig för närrekreation i Forsheda samhälle, vilket styrks av liggande medborgarinitiativ, Forsheda Vägförening och lokala forum i sociala medier. 

Under 2021 förde tekniska förvaltningen en dialog med Trafikverket gällande verkets uppdrag att utreda förutsättningar för gång- och cykelväg Bredaryd-Värnamo samt tillsammans med kommunledningsförvaltningens mark- och exploateringsavdelning undersökt ägarförhållanden av befintlig bro. Förvaltningen har efter rådgörande med tekniska utskottet och diskussion med berörda markägare genomfört upphandling av en ny bro. Arbetet för att ersätta bron kommer att påbörjas under februari 2022 och ny bro beräknas vara på plats under maj månad 2022. 

Med bakgrund i den kommande byggprocessen gör tekniska förvaltningen bedömningen att medborgarinitiativet ska bifallas. Tekniska utskottet gjorde samma uppfattning. 

– Det har hänt en hel del i ärendet under tiden och nu när vi bifaller det hela finns både pengar och en plan för det, säger tekniska utskottets ordförande Gottlieb Granberg (M).

Taggar

Dela