Nyheter

Medborgarförslag ut på remiss

Nyheter Kommunstyrelsen remitterade fyra medborgarinitiativ.

Förslaget att förvandla viadukten till en grön oas hamnar på samhällsbyggnadsnämndens bord. Foto: Montagebild

På kommunstyrelsens första sammanträde för hösten beslutades att fyra medborgarinitiativ av blandad karaktär skickas vidare för behandling med målet att besvaras senast den 22 oktober i år. 

Det första medborgarinitiativet, förslaget om att göra om den gamla viadukten till en så kallad ”high line park”, remitteras till samhällsbyggnadsnämnden, som i samråd med tekniska utskottet ska behandla frågan. 

Tekniska utskottet kommer även att diskutera initiativ nummer två, som handlar om att bygga en hundrastgård på Gröndalsområdet. 

Förslag nummer tre och fyra hamnar på kommunledningsförvaltningen bord. Det tredje medborgarinitiativet handlar om att en kommuninvånaren föreslår att Värnamo kommun upprättar en koldioxidbudget för kommunen som geografiskt område, med hjälp av Klimatsekretariatets verktyg ClimateVisualizer. Personen menar att budgeten bör vara bindande för kommunens egen verksamhet och ses mer som en inriktning/målsättning för den verksamhet inom området som kommunen inte äger full rådighet över men där kommunen kan utnyttja sin position som samordnande organisation med goda kontakter gentemot näringsliv, civilsamhälle och andra myndigheter. 

Det fjärde medborgarinitiativet handlar om en privatperson föreslår att Värnamo kommun ska initiera frågan hur man skulle kunna skapa en andrahandsmarknad för det bygg- och fastighetsmaterial som i dag bara slängs på tippen och därmed ökar nyproduktion och utsläpp. ”Fullt fungerande material som blir deponi skulle kunna användas i andra byggnader både utifrån ekonomiska, klimatmässiga och byggnadsvårdsmässiga perspektiv och värden. Det kan handla om allt från gipsskivor, dörrar och fönster till överbliven gatsten och kontorsmöbler. Ett cirkulärt användande av produkter som redan producerats och fraktats hit vinner vi alla på”, skriver initiativtagaren. 

Taggar

1 reaktion på Medborgarförslag ut på remiss

Bygg en ny viadukt i stället så att trafiken fungerar i stan igen. Man kan inte säga att den gör det nu.

Kommentarsfunktionen är stängd