Nyheter

Skiss: Så här kan viaduktens efterträdare se ut

Nyheter Värnamo kommun sätter snurr på viaduktens ersättare. Nu kan Värnamo Nu berätta om huvudspåret för en ny central förbindelse i Värnamo.

Värnamo kommun sätter snurr på viaduktens ersättare. Skiss: Värnamo kommun  [1/3]

Det ledande förslaget består av en förbindelse i form av en snurra. Förbindelsen utgår från nuvarande brofäste och angör Västermogatan. Mitt på snurran finns det en gång- och cykelvägskoppling som angör järnvägsstationen. Skiss: Värnamo kommun  [2/3]

Det här förslaget möjliggör en omdragning av gång- och cykelvägen som går genom området samt en satsning på att förstärka områdets grönytor. Skiss: Värnamo kommun  [3/3]

I november månad förra året berättade vi att den 85 år gamla viadukten skulle få en efterträdare. Samhällsbyggnadsnämnden fick i uppdrag, i samarbete med bland annat tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen, att genomföra en utredning av ny viadukt med ambitionen att förslaget till en ny förbindelse i Värnamo stad ska finnas klart till den 30 november 2021. 

 Under kommunstyrelsens sammanträde i tisdags informerade planeringsarkitekten Henrik Storm, som leder projektgruppen, om planerna. 

I våras hade vi en workshop där vi försökte identifiera de huvudsakliga möjliga lägena. Det visade sig ganska snabbt att det är en placering ungefär på samma plats som i dag som är det enda rimliga alternativet. Därefter har vi undersökt om det skulle vara möjligt att angöra Västermogatan i stället för nuvarande brofäste i korsningen Myntgatan/Luddögatan, säger Henrik Storm.

Huvudförslaget som projektgruppen presenterade består av en konceptskiss i form av en snurra. Förbindelsen utgår från nuvarande brofäste och angör Västermogatan. Mitt på snurran finns det en gång- och cykelvägskoppling som angör järnvägsstationen. 

– Vi ser att den här lösningen frigör möjligheter för att utveckla staden på ett helt annat sätt, samtidigt som den återställer samma funktion som den nuvarande viadukten har haft. Busstrafiken angör från väster som tidigare och angör sedan resecentrum via Västermogatan, säger Henrik Storm. 

Kommunen har identifierat flera fördelar med den här lösningen. 

 Boagatan, mellan Myntgatan/Luddögatan och Västermogatan, blir i det här förslaget en vanlig gata utan den nivåskillnad som finns i dag, i och med Viaduktens ramp. Det ger möjligheten att utveckla det här området på ett annat sätt än i dag. Förslaget ger även möjlighet att sänka ytan under trafiklösningen och ge tillbaka något till gång- och cykeltrafikanterna. Även lutningsmässigt skulle det bli något bättre än i dag. Körbanorna skulle ha ungefär samma lutning som tidigare, men eftersom sträckan blir något längre och flackare för gång- och cykeltrafikanter så blir det något bättre än i dag, avrundar Henrik Storm. 

 Nästa steg i ärendet blir att diskutera alternativet med Trafikverket.

Förklaring: Workshop är ett engelskt ord som kan översättas med arbetsmöte

Taggar

Dela


Läs mer

Viadukten kan tillåtas för bussar
Då kan en ny viadukt vara på plats
Så ligger det till i viaduktsfrågan

17 reaktioner på Skiss: Så här kan viaduktens efterträdare se ut

Det ser ut som ett mycket bra förslag från Värnamo kommun.
Här finns nu möjligheter att utveckla Värnamo stad till en större stad anpassad till fler Värnamobo (50 000 invånare)
Önskar att kommunen kommer igång omgående för medborgarnas skull och för kostnaderna.
Vill och hoppas att ”ringbron” blir elvärmd.
Till sist Lycka till med byggnationen.👏🛠✍

30 år att planera och nu har de fått panik-
Ett alldeles för begränsat förslag för 300 miljoner.
Hur löser man fortsättningen när all trafik kommer till Sstationen?
Är det smart att bara ta bort befintliga parkeringar?
Gör bredare cykelbana – kommer nog att behövas.
Är Nyfosas förslag på förtätning glömda helt?

Lämpligt med en folkomröstning bland kommunens invånare om ett så stort och dyrt projekt! Är det en dyr bro som behövs mest i vår kommun? Eller behövs pengarna bättre inom till exempel skola/utbildning eller omsorgen där det hela tiden ska sparas in och dras ned och personal blir helt sönderstressad… Upplever att det fungerar bra i stan nu, även att viadukten är avstängd! Skissen på förslaget känns som en olycksfälla, med nysnö, blixthalka eller kraftigt regn känns den livsfarlig! Att ha i åtanke med broar över järnvägen är också risken för självmordsförsök…

Verkar vara som vanligt i vår kommun. Nu ska dessa arkitekter kamma hem vinst och alla konsulter gödas med diverse konsultarvoden.

Hör och häpna- av alla våra skattepengar!

Blir kanske likasinnad långbänk som simhallen och gummifabriken varit, så kan siffror drillas bort och tillägg sökas och andras bukar gödas.

Då kostar det många kosing!

Vore kanske bättre att kyrkans makter bjuder till, så får de in en fot och kan frälsa en och annan medan deras ekipage kör av snurrräcket i livets karusell.

Alla ska tjäna- och några få tar allt!

Ha ha kommun har grunnat igen😄
Att gör den rak borde fylla dess funktion och spara en massa pengar.
Vem på kommunen är det som vill berätta för sina barnbarn att denna snurrbron har morfar gjort? 😄
Är det jobbigt för cyklister att cykla från nuvarande fäste till stationen?
Är det verkligen så många cyklister från Värnamo som tar tåget/buss och inte orkar cykla från gamla fästet att det rättfärdigar en ny mångmiljonsnurra?
De kan ju ta en buss till stationen.
Och förresten: flytta bolaget till Willys eller Bredasten så man inte behöver åka in i ”centrum”.

Tyvärr så är det inte mycket snyggt som byggs i denna stad, men detta var till och med något jag gillade. Visst nu är det bara en konceptskiss så jag vänta lite med mina glädjerop tills slut resultatet går att beskådas.

Bra förslag, men stängd då av Köpmansgatan mot Myntgatan, då kan vi äntligen få ett bilfritt centrum.
Den stoppskylten som nu finns är ju ett skämt. Har sett många märkliga situationer i sommar från förvirrade turister.
JB

Precis samma förslag i stort sett presenterades för oss för nästan 20 år sedan när jag började på kommunen fast i den planen var det även en bro inräknad över ån mellan östra och västra Pumparegatan

Riv befintlig och lägg dit en ny måste ju vara billigare än att göra en karusellbana. Vet inte vad dom håller på med.

De får se till så att det blir bastanta räcken i ytterkurvan! Ifall det blir mankemang på någons bromsar när det bär nedåt.

Kommentarsfunktionen är stängd