Nyheter

Viadukten kan tillåtas för bussar

Nyheter Kommunstyrelsen ger teknik- och fritidsnämnden i samarbete med samhällsbyggnadsnämnden uppdrag att utreda möjligheterna för att kunna trafikera viadukten med ett reversibelt körfält för kollektivtrafik. 

Kommunstyrelsen ger teknik- och fritidsnämnden i samarbete med samhällsbyggnadsnämnden uppdrag att utreda möjligheterna för att kunna trafikera viadukten med ett reversibelt körfält för kollektivtrafik. Bilder: David Alin

Parallellt med framtagandet av den senaste fördjupade översiktsplanen gjordes en utredning av viaduktens ”kondition”, för att få svar på i vilken utsträckning bron kan fortsätta tjäna den trafik som mer eller mindre obehindrat kunnat trafikera sedan öppnandet. 

Resultatet visade på skador som visade sig vara mer allvarliga än man tidigare haft vetskap om och att förutsättningarna, inkl. kostnaderna, resulterade i att bron stängdes för all trafik. Senare öppnades bron upp för gång- och cykeltrafik. 

Därefter har Värnamo kommun utrett alternativa lokaliseringar för en ny förbindelse och ett förslag på utformning av dess ersättare på den plats där viadukten ligger då dess lokalisering även i framtiden ansetts som mest lämpad. 

Under hösten 2022 fick Jönköpings länstrafik besparingskrav vilket påverkar kollektivtrafiken i hela länet. I dialogen mellan kommunen och regionen om länstrafikens besparingsåtgärder har frågan om det är möjligt att trafikera viadukten med ett reversibelt körfält för buss aktualiserats. Ett reversibelt körfält styrs genom trafikljus i vardera ända av viadukten. 

Trafiksignalerna styrs i sin tur via GPS och det är möjligt att även ge räddningstjänsten prioritet att trafikera förbindelsen vid behov. 

Kommunen menar att det finns ett behov av att utreda frågan djupare.

”Ett reversibelt körfält för kollektivtrafik bör medföra en betydligt mindre samlad påverkan på befintlig konstruktion än den trafik som trafikerade Viadukten innan den stängdes. Innan stängningen gick 6 500–7 000 fordon/dygn på bron utan begränsningar i vikt. Att endast tillåta busstrafik i ett reversibelt körfält bedöms uppgå till omkring 100 fordon/dygn. Om en sådan lösning är möjlig behöver dock utredas”, skriver tjänstemän. 

Kommunstyrelsen beslutade på tisdagens sammanträde att uppdra åt teknik- och fritidsnämnden i samarbete med samhällsbyggnadsnämnden att utreda möjligheterna för att kunna trafikera viadukten med ett reversibelt körfält för kollektivtrafik. Utredningen ska visa hur länge en sådan lösning kan fungera med hänsyn till viaduktens nuvarande skick, vilka åtgärder som krävs samt vilka kostnader som bedöms uppstå samt att teknik- och fritidsnämnden återkommer till kommunstyrelsen med en tidsplan för utredningen.

– Vi vet inte om det är möjligt att göra det här, utan det är vad utredningen ska komma fram till, säger kommunstyrelsens ordförande Tobias Pettersson (M).

Taggar

Dela


Läs mer

Skiss: Så här kan viaduktens efterträdare se ut
”Viadukten viktig för alliansens vision om ett attraktivt centrum”
Så ligger det till i viaduktsfrågan

3 reaktioner på Viadukten kan tillåtas för bussar

Detta är en världssensation! Viadukten har lagat sig själv! Nyss höll den inte för fordon på 3,5 ton. Nu helt plötsligt klarar den bussar på 15 ton! Kan man klona detta fenomen?

Sätt igång och bygg nytt nu. Det är bara en sektion som är över spåret, före och efter finns sektioner som staten inte behöver vara inblandade i. Trögare handläggning har nog knappast setts i mannaminne. Det kan ju också vara så att det finns skickade privata firmor som kan få tummen ur på ett annat sätt. Men den här farsen som betalas av skattebetalarna måste få en lösning snarast… Både för miljön och invånarnas skull!

Riv och bygg nytt så vi slipper dessa sjuka omvägar runt stan, samt ologiska stopp som knappt någon begriper.

Kommentarsfunktionen är stängd