Nyheter

”Viadukten viktig för alliansens vision om ett attraktivt centrum”

Nyheter Det beskedet levererade tekniska utskottets ordförande Gottlieb Granberg (M) under torsdagens kommunfullmäktige.

Viadukten är en viktig kugge i Alliansen i Värnamos vision om ett attraktivt centrum. Det beskedet meddelade tekniska utskottets ordförande Gottlieb Granberg (M) under kommunfullmäktige. Arkivbild

Inför kommunfullmäktige ställde tekniska utskottets andre vice ordförande Azra Muranovic (S) en frågan till tekniska utskottets ordförande Gottlieb Granberg (M) om tekniska förvaltningens förslag till investeringsplan och budget följer alliansens planer på en ny viadukt?

– Om finns några oklarheter var alliansen står i den här frågan så ska jag försöka redogöra för de hela. Beslutet vi tog i tisdags var att överlämna förvaltningens förslag till budgetberedningen för att då prioritera och då ta ställning till en helhet. Redan den 1 mars hade vi uppe ärendet om investeringsbudgeten från förvaltningen. De ville ha lite ledning om hur de skulle tänka och så vidare, i och med att de har kontakt med ekonomiavdelning och så vidare. De förstod att de här önskningarna var stora och ville ha lite ledning om hur vi tänkte och vad vi ville ha i det här. Då var vi väldigt noga i alliansen att deklarera att detta år kommer vi inte ta någon ställning till för eller emot förvaltningens förslag, utan vi överlämnar det till budgetberedningen för att ta det i sin helhet då vi visste om det här bekymret med prioriteringen. Förvaltningen har gjort ett bra jobb i det här och har ställt upp ärendena neutralt med för- och nackdelar. De har till och med en extraruta där man kan välja för- och nackdelar, så de har gjort det här föredömligt och de visste att vi i alliansen har varit tydliga med att vi kommer inte ta ställning utan kanske göra precis som S brukar göra, att man väntar till budgetberedningen. Därför blev det ett enigt beslut i tekniska utskottet om att vi väntar med att ta ställning till den här prioriteringen. 

Varför gjorde vi det? Vi ser att den volymen av investeringar med bred marginal överstiger de investeringar som vi brukar ta och rekommendera till budgetberedningen. De skulle innebära att vi måste höja skatten rejält och även skära i driftskostnader för vår kärnverksamhet, så det kräver stor eftertänksamhet och undersökningar: var i tid kan vi göra det, när vi verkligen kan göra det och är summorna rätt? Jag tror även att summorna kan ändra sig över tid: nu ser vi både en inflation, indexuppräkning, lönekrav som påverkar på ett annat sätt. 

Jag tycker att det är klokt att inte lova något ur den här investeringsbudgeten innan vi har fått penetrera det mer noggrant i budgetberedningen, där vi även har de ekonomiska förutsättningarna. I det här planförslaget om vi räknar från 2027 har vi 1,8 miljarder kronor i investeringar under planperiod. 1,8 miljarder….det är nästan dubbelt så mycket som vi brukar ha, så det har respekt med sig. Det brukar vara knappt 1 miljard, alltså nästan en dubblering, så det är klokt att tänka vad som är möjligt rent kapacitetsmässigt? 

Vi vet när det gäller viadukten att då bestämmer inte vi själva, där har vi även Trafikverket som har en tidsplan. Vi ska bara betala: vi får inte bestämma anbud, utan de har sitt förfarande med offentlig upphandling. Den ska de stå för och där måste vi i förhandlingar veta var vi sätter smärtgränsen. Man har en grov uppräkning mellan tumme och pekfinger på närmare 300 miljoner kronor, man har en grov tidsuppfattning som i bästa fall skulle kunna gå 2026-2067. Den är långt ifrån säkerställa, utan den beror på hur mycket parallella processer vi kan köra med detta. 

Sedan vill jag även klargöra var vi står när det gäller viadukten. Viadukten är en viktig kugge i alliansens vision av ett attraktivt centrum, men där finns även parkeringsfrågan och att få infartsvägar till centrum. Den är väl sammankopplad med hur man ska lösa frågan om ett attraktivt centrum som alla kan åka och handla i, även de som kommer utifrån. Där ingår även förtätningen, som kommer att innebära stora utmaningar för möjligheten att parkera. Alltså kanske i ett parkeringshus, som inte ens finns med i det här förslaget och då måste vi dela ut uppdrag för att undersöka vad det kostar, vad det kommer att innebära, hur många kommer att vara med och finansiera detta? Den måste vi också ha med i de här besluten. Om man ska vara ansvarsfull så ska man nog säga att vi måste återkomma om det, vi måste se det i en helhet. Vi måste ta ansvar att det är möjligt att göra det, om vi ska göra det, hur vi ska göra det och hur den ska se ut för att den ska bli långsiktig den här investeringen, för den här nya förbindelsen ska hålla i 120 år. För 90 år sedan var de så kloka så att de gjorde en rejäl betongkonstruktion som kunde serva city på det här fantastiska sättet i 90 år. Vi måste ta ett ansvar för att nästa lösning håller i 120 år, det har respekt med sig. Man kan tycka att det är väldigt bråttom och jag förstår behovet av den nu, men någonstans måste man ha in en klokskap. Det behöver inte bara gå fort, det ska bli klokt också. Vi är överens, Azra, om att vi ska prioritera i budgetberedningen och det blir en svår uppgift, men vi ska ta oss an den på ett ansvarsfullt sätt, sa Gottlieb Granberg.

Azra Muranovic (S) replikerade.

– Ja, vi var överens om att skicka förvaltningens förslag som förvaltningens förslag. Det var lite det jag misstänkte att det här inte vara en politiserad budget, som jag uttalade mig om i tidningen också att det här var en tjänstemannaproduktion. Det blev ännu tydligare när ni valde att inte ställa er bakom budgeten. Vi gör ju alltid så, så det är kul att ni vill haka på och göra politiska prioriteringar. Min följdfråga var om alliansen kommer att lägga ett förslag i budgeten där viadukten planeras och genomförs och det kan vi konstatera att det vet du inte än, det är ett nja-svar på den frågan, ”vi får se”. 

Gottlieb Granberg (M):

– Alla poster som finns med, det är väldigt många och väldigt dyra, kommer vi att ta ställning till inklusive viadukten. 

Azra Muranovic (S):

– Men vi får inget svar på om den kommer att ligga med i planeringen före 2027?

Gottlieb Granberg (M):

– Nej, det kan du inte få.  

Taggar

Dela


Läs mer

Viadukten kan tillåtas för bussar

3 reaktioner på ”Viadukten viktig för alliansens vision om ett attraktivt centrum”

Fotboll är tydligen det viktigaste av allt, får kosta hur mycket som helst. Prio 1 borde vara en ny viadukt. Fotboll är trots allt bara en löjlig lek.

Kom igen nu !
Börja med viadukten eller ska ni fundera och diskutera 15-20 år till?

Underlig beslutstid råder i Värnamo kommun. Angående viadukten har dess bästföre-tid varit känd i 15-20 år, minst. Ändå ingen snabb ny byggnation är i sikte.
När det gäller IFK-arenan så kunde beslut tas omedelbart när fotbollförbundet krävde en flera hundra miljoner stor investering!

Kommentarsfunktionen är stängd