SCB

Nu bor det 34 530 personer i Värnamo

Nu bor det 34 530 personer i Värnamo

Nyheter I dag publicerar SCB färska befolkningssiffror för 2020 för kommuner runt om i landet. Bilden är tydlig: Befolkningen växer på många håll. Men i Värnamo kommun är folkmängden ganska oförändrad…

Kommuner tar del av skolmiljard

Kommuner tar del av skolmiljard

Nyheter Vaggeryds kommun och Värnamo kommun får miljontillskott, när den första delen av den så kallade skolmiljarden betalas ut. En satsning som syftar till att öka förutsättningen för alla barn och elever att få den utbildning de har rätt till, trots pandemin…

Värnamos befolkning ökar

Värnamos befolkning ökar

Nyheter I september ökade befolkningsstatistiken i Värnamo kommun, visar SCB:s senaste siffror…

Alice och Lucas är populärast

Alice och Lucas är populärast

Nyheter Alice och Lucas var de mest populära namnen som gavs till nyfödda flickor respektive pojkar under 2019. Båda namnen har varit populära under flera tidigare år och har flera gånger toppat listan över årets vanligaste namn givna till nyfödda…

Liberalerna över spärren och Sverigedemokraterna fortsätter att öka

Liberalerna över spärren och Sverigedemokraterna fortsätter att öka

Nyheter Det är två intressanta ingredienser i mätningen av partisympatier som SCB (Statistiska centralbyrån) presenterade idag…

140 000 invånare i Jönköping

Notiser Nu har Jönköpings kommun över 140 000 invånare! Det visar Statistiska centralbyråns (SCB) statistik över befolknings­utvecklingen för de tre första kvartalen 2019…

Sverige vanligaste födelselandet bland invandrade

Notiser Vid halvårsskiftet 2019 var Sveriges folkmängd 10 281 189 personer. Det är 51 004 personer fler än vid årsskiftet. Invandringen var den största förklaringen till folkökningen trots att den var den lägst uppmätta sedan 2013. Det vanligaste födelselandet hos invandrarna var Sverige…

Kvinnor lever längre

Notiser Ny statistik har kommit från SCB som visar att kvinnor som fyller 65 år i år lever längre…

Flest nyfödda i maj månad

Notiser Statistiska centralbyrån lämnar här kort månadsinformation för året som varit…

Långsammare befolkningsökning

Notiser Vid utgången av 2018 var Sveriges folkmängd 10 230 185 personer. Det var en folkökning med 109 943 personer fördelat på 50 167 kvinnor och 59 776 män, en minskning med 12,1 procent eller 15 146 personer jämfört med folkökningen året innan…

Alice och William var populärast

Alice och William var populärast

Nyheter För andra året i rad är Alice och William de mest populära namnen givna till nyfödda flickor och pojkar. Hailey och Lias är namnen som ökat mest i popularitet under 2018. Medan namn som Cornelia och Oscar minskat mest…

Lägst materiell fattigdom i Europa

Notiser Drygt 1 procent i Sverige lever i allvarlig materiell fattigdom, enligt EU:s definition. Genomsnittet för EU är 7 procent. Utrikes födda och arbetslösa lever i större utsträckning i allvarlig materiell fattigdom än inrikes födda med två inrikes födda föräldrar och jämfört med de som arbetar…

Värnamomoderaterna stödjer partiledaren

Värnamomoderaterna stödjer partiledaren

Nyheter Moderaterna i Värnamo är lojala mot sin partiledare…

2 / 212

Tips