SCB

Har näst högst andel kvinnor i fullmäktige i länet

Har näst högst andel kvinnor i fullmäktige i länet

Nyheter I nio av tio kommuner är män i majoritet i fullmäktige. Så även i Värnamo kommun, men andelen kvinnor är ändå hög jämfört med många andra kommuner i länet…

Allt färre får sociala ersättningar och bidrag i Värnamo

Allt färre får sociala ersättningar och bidrag i Värnamo

Nyheter Antalet personer som försörjs av sociala ersättningar och bidrag har minskat i Värnamo kommun sedan 2014, visar ny statistik som SCB har tagit fram. …

Värnamos befolkning ökar

Värnamos befolkning ökar

Nyheter I dag publicerar SCB färska befolkningssiffror för 2021 för Sveriges alla kommuner. Bilden är tydlig: befolkningen växer på många håll. Även i Värnamo kommun har folkmängden ökat…

Här är de sex namnen ingen fick under 2021

Här är de sex namnen ingen fick under 2021

Nyheter För andra året i rad är Noah och Alice de hetaste namnen i Sverige. Samtidigt finns det en rad klassiska namn som inte verkar vara särskilt populära längre, visar SCB:s senaste statistik. …

Alice, Alma, Ines och Oliver populäraste namnen i Värnamo

Alice, Alma, Ines och Oliver populäraste namnen i Värnamo

Nyheter Alice, Alma och Ines var i fjol de populäraste flicknamnen i Värnamo kommun. Bland pojkarna innehade Oliver förstaplatsen, visar ny statistik från SCB…

Självförsörjningen i länets kommuner visar på stora skillnader

Notiser Skillnaderna i hur stor andel av befolkningen i arbetsför ålder som försörjer sig på eget arbete variera mycket mellan länets 13 kommuner. Det visar siffror från SCB som Svenskt Näringsliv tagit fram. – Samtidigt som företagen i Jönköpings län har stora svårigheter att hitta arbetskraft är det alldeles för många som inte är självförsörjande. Det är något som behöver förbättras, både för individer, företag och samhället, säger Anna Gillek, regionchef för Svenskt Näringsliv i Jönköpings län…

Färre anställda i Värnamo – byggsektorn värst drabbad

Färre anställda i Värnamo – byggsektorn värst drabbad

Nyheter Coronapandemin har rört om på arbetsmarknaden i Sverige. I Värnamo kommun hade något färre arbete under första halvåret 2021, jämfört med året före. Framför allt inom byggindustrin har antalet anställda minskat…

Fler personer är långtidsarbetslösa

Fler personer är långtidsarbetslösa

Nyheter Arbetslösheten minskar - men de som är långtidsarbetslösa ökar. Det visar färsk statistik från SCB…

SCB genomför en medborgarundersökning i Värnamo kommun

SCB genomför en medborgarundersökning i Värnamo kommun

Nyheter Under hösten kommer SCB (Statistiska centralbyrån) att genomföra en medborgarundersökning på uppdrag av kommunen. Medborgar­undersökning är ett av sätten att ta reda på medborgarnas uppfattning om de kommunala verksamheterna…

Värnamo väntas växa – över 36 000 invånare år 2040

Värnamo väntas växa – över 36 000 invånare år 2040

Nyheter Befolkningen i Värnamo kommun beräknas öka de närmaste decennierna, visar en ny befolkningsframskrivning från SCB. Utvecklingen drivs framför allt av att invandringen är större än utvandringen…

Restauranger förlorade över en tredjedel av sin försäljning

Restauranger förlorade över en tredjedel av sin försäljning

Nyheter Försäljningen på svenska krogar minskade kraftigt under 2020. Restauranger i Värnamo har tappat mer än någon annan kommun i Jönköpings län, visar statistik från SCB…

Nu bor det 34 530 personer i Värnamo

Nu bor det 34 530 personer i Värnamo

Nyheter I dag publicerar SCB färska befolkningssiffror för 2020 för kommuner runt om i landet. Bilden är tydlig: Befolkningen växer på många håll. Men i Värnamo kommun är folkmängden ganska oförändrad…

Kommuner tar del av skolmiljard

Kommuner tar del av skolmiljard

Nyheter Vaggeryds kommun och Värnamo kommun får miljontillskott, när den första delen av den så kallade skolmiljarden betalas ut. En satsning som syftar till att öka förutsättningen för alla barn och elever att få den utbildning de har rätt till, trots pandemin…

Värnamos befolkning ökar

Värnamos befolkning ökar

Nyheter I september ökade befolkningsstatistiken i Värnamo kommun, visar SCB:s senaste siffror…

Alice och Lucas är populärast

Alice och Lucas är populärast

Nyheter Alice och Lucas var de mest populära namnen som gavs till nyfödda flickor respektive pojkar under 2019. Båda namnen har varit populära under flera tidigare år och har flera gånger toppat listan över årets vanligaste namn givna till nyfödda…

Liberalerna över spärren och Sverigedemokraterna fortsätter att öka

Liberalerna över spärren och Sverigedemokraterna fortsätter att öka

Nyheter Det är två intressanta ingredienser i mätningen av partisympatier som SCB (Statistiska centralbyrån) presenterade idag…

140 000 invånare i Jönköping

Notiser Nu har Jönköpings kommun över 140 000 invånare! Det visar Statistiska centralbyråns (SCB) statistik över befolknings­utvecklingen för de tre första kvartalen 2019…

Sverige vanligaste födelselandet bland invandrade

Notiser Vid halvårsskiftet 2019 var Sveriges folkmängd 10 281 189 personer. Det är 51 004 personer fler än vid årsskiftet. Invandringen var den största förklaringen till folkökningen trots att den var den lägst uppmätta sedan 2013. Det vanligaste födelselandet hos invandrarna var Sverige…

Kvinnor lever längre

Notiser Ny statistik har kommit från SCB som visar att kvinnor som fyller 65 år i år lever längre…

Flest nyfödda i maj månad

Notiser Statistiska centralbyrån lämnar här kort månadsinformation för året som varit…

1 / 212

Tips