Nyheter

SCB genomför en medborgarundersökning i Värnamo kommun

Nyheter Under hösten kommer SCB (Statistiska centralbyrån) att genomföra en medborgarundersökning på uppdrag av kommunen. Medborgar­undersökning är ett av sätten att ta reda på medborgarnas uppfattning om de kommunala verksamheterna.

Under hösten kommer SCB (Statistiska centralbyrån) att genomföra en medborgarundersökning på uppdrag av kommunen. Arkivbild

 

Kommunens verksamhet är till för medborgarna. Därför är det angeläget för alla som arbetar inom Värnamo kommun att veta vad invånarna tycker om verksamheter som till exempel skola, äldreomsorg, gator, parker och kommunikationer. I undersökningen finns även frågor om integration, jämlikhet, trygghet och vilket inflytande invånarna upplever att de har.

Undersökningen ger också svar på hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och annan värdefull vägledning för kommunernas verksamheter. Med början den 24 augusti skickas informationsbrev ut till 1 200 invånare över 18 år. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.

Tillhör du inte de som får möjlighet att vara med i undersökningen finns alltid möjlighet att påverka på andra sätt.

Om medborgarundersökningen

SCB:s medborgarundersökning mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i kommunen. SCB (Statistiska centralbyrån) genomför undersökningen på uppdrag av kommunerna i Sverige. Värnamo kommun har deltagit i undersökningen 2012, 2015, 2016 , 2017 och 2019. Hösten 2021 genomförs undersökningen på nytt. 1 200 medborgare i olika åldrar från 18 år och uppåt i hela kommunen får möjlighet att svara på frågorna.

Källa: Pressmeddelande från Värnamo kommun

Taggar

Dela