Nyheter

Färre anställda i Värnamo – byggsektorn värst drabbad

Nyheter Coronapandemin har rört om på arbetsmarknaden i Sverige. I Värnamo kommun hade något färre arbete under första halvåret 2021, jämfört med året före. Framför allt inom byggindustrin har antalet anställda minskat.

Under januari till juni i år hade 16 582 av invånarna i Värnamo kommun en anställning. Det är 137 färre än motsvarande period 2020 (motsvarande −0,8 procent).

– Av Sveriges 290 kommuner är det endast i 92 som antalet anställda har ökat under första halvåret i år. De främsta faktorerna bakom utvecklingen är kommunernas geografiska läge samt näringslivsstruktur, säger Fredrik W Andersson, nationalekonom och analytiker på SCB.

Bland kommunerna i Jönköpings län sticker Sävsjö ut med störst nedgång (−1,2 procent), medan Vaggeryd haft den största uppgången (+1,2 procent).

Statistiken utgår från var människor är folkbokförda, inte var de arbetar. Med hjälp av uppgifter från Skatteverkets arbetsgivardeklarationer på individnivå (AGI) har SCB kunnat räkna ut hur stor del av befolkningen som klassas som anställda.

Det är framför allt inom byggnadsbranschen som antalet anställda har minskat i Värnamo. Under januari till juni anställde branschen sammanlagt 834 personer. Det är 20 personer färre än året före (−2 procent).

– Här går kommunen en annan utvecklingen än riket som helhet. Byggindustrin är ett exempel på en av de branscher som sysselsätter fler i dag än för ett år sedan. I hela Sverige handlar det om en ökning på över 2 400 personer, säger Fredrik W Andersson.

Däremot var det fler Värnamobor som hade arbete inom framför allt uthyrning, rese- och servicetjänster under årets första sex månader (+11 procent).

Enligt AGI-uppgifterna föll antalet anställda med 1,5 procent i Sverige under 2020 jämfört med 2019. Det motsvarar 72 300 anställda.

– Men då ska vi komma ihåg att arbetsmarknaden började påverkas av pandemin först i mars 2020, och då svagt, säger Fredrik W Andersson.

Ändå syns stora skillnader i flera kommuner mellan de jämförda perioderna. I Lekeberg (+2,9 procent), Hofors (+2,2) och Burlöv (+2,1) ökade antalet anställda i relativa mått mest i landet. I Strömstad (-8,4), Eda (-4,7) och Jokkmokk (-4,2) minskade de mest.

– Relativt sett har mindre städer tappat mer än större städer och storstäder. De tre kommuner som haft den absolut största procentuella nedgången av anställda personer är gränskommuner mot Norge, säger Fredrik W Andersson.

Källa: Pressmeddelande från SCB

Taggar