Nyheter

Värnamo väntas växa – över 36 000 invånare år 2040

Nyheter Befolkningen i Värnamo kommun beräknas öka de närmaste decennierna, visar en ny befolkningsframskrivning från SCB. Utvecklingen drivs framför allt av att invandringen är större än utvandringen.

Arkivbild

SCB:s befolkningsframskrivning är ett centralt verktyg för samhällsplanering. Nu finns nya beräkningar för folkmängden i samtliga kommuner och län.

I Värnamo väntas antalet invånare år 2040 uppgå till cirka 36 100 personer. Det är 1 540 fler än i dag (+4 procent).

– Befolkningstillväxten i Värnamo beror framför allt på att invandringen väntas överstiga utvandringen i kommunen. Framskrivningen visar att det under perioden 2021–2040 beräknas flytta in omkring 3 940 personer från andra länder, medan 1 880 väntas emigrera. Det ska dock sägas att det är särskilt svårt att göra prognoser om in- och utvandring, säger Alexandra Malm, statistiker på SCB.

I hela Jönköpings län beräknas befolkningen växa med 6 procent till år 2040. Bland kommunerna i Jönköpings län sticker Habo ut med den allra största förväntade befolkningstillväxten (+15 procent), medan Sävsjö går mot det största befolkningstappet (−3 procent).

Totalt väntas befolkningen i Sverige öka med nästan en miljon, från knappt 10,4 miljoner invånare 2020 till drygt 11,3 miljoner år 2040. Som kartan nedan illustrerar är det här ökningen ojämnt fördelad.

Länen Stockholm, Uppsala, Halland, Skåne och Västra Götaland beräknas växa, medan Västernorrland och Norrbotten går mot minskad befolkning.

En övergripande trend är att andelen äldre ökar. Så även i Värnamo. I dag är 22 procent av kommunens invånare 65 år eller äldre, år 2040 väntas 25 procent vara det.

– Det här mönstret ser vi i nästan alla kommuner i landet. Värnamo kommun följer utvecklingen. Det här beror bland annat på att dödligheten minskar, att folk därför blir äldre, säger Alexandra Malm vid SCB.

Taggar

4 reaktioner på Värnamo väntas växa – över 36 000 invånare år 2040

Varför sträva efter bli 36 000 invånare? Man ska väl vilja att folk jobbar och hjälper till med skatter att få ett bra Värnamo, inte bara jaga invånare. Vi behöver inte fler som inte jobbar och lever på oss andra. Så sluta att bygga massor av lägenheter och släpp tomter till oss som vill bygga hus. För lägenheten är dyra och över hälften hyr ju ändå socialen som vi betalar.

Lika fel angående Västernorrland. De skriker ju efter arbetskraft däruppe.

Intressant: SCB räknar med 4 procent invånare mer till 2040 och visionen 40 000 till 2035 baseras på en ökning med 12 procent till 2035, 5 år före. Habo ligger på denna nivå vad är det som SCB grundar denna statistik på? Vad har Habo som inte Värnamo har?
Sjöutsikt och sovstad till Jönköping?

Kommentarsfunktionen är stängd