Nyheter

Liberalerna över spärren och Sverigedemokraterna fortsätter att öka

Nyheter Det är två intressanta ingredienser i mätningen av partisympatier som SCB (Statistiska centralbyrån) presenterade idag

Bild: SCB

Under sensommaren och hösten har det blivit allt mera tydligt att Sverigedemokraterna tagit över som landets näst störst parti. I den mätning som SCB gjort under november månad med drygt 9000 tillfrågade så svarar 22,6% att de skulle rösta på (SD) om det vore val idag. Det är en ökning med 5,1% jämfört med vad de fick i valet 2018. Moderaterna, som tidigare haft positionen bakom Socialdemokraterna, får nu 18,3%, en minskning med 1,5% sedan valet och är därmed drygt 4% efter (SD) i denna undersökning.

Socialdemokraterna behåller förstaplatsen med 26,3%. Trots att (S) fortsatt är största parti så är troligen inte några klackar i taket i organisationen då det är den lägsta siffra som partiet noterat i SCBs mätningar genom åren.

Ett parti som säkert andas något lugnare med dagens besked är Liberalerna. Partiet har ständigt noterat siffror under riksdagsspärren hela hösten men får 4,1% i dagens mätning, visserligen med en möjlig felmarginal som dock kan öka siffran likväl  som att sänka densamma.

Centerpartiet tappar 1,3% jämfört med valet men ligger stabilt över 7%. Kristdemokraterna ligger still med en marginell ökning jämfört med valet. Miljöpartiet verkar ha återhämtat sig något och noterar 5,1% vilket är något över valresultatet. Vänsterpartiet ligger i princip still jämfört med valet och verkar inte ha kunnat dra nytta av missnöjda Socialdemokrater med hjärtat till vänster i politiken.

Man kan naturligtvis spekulera i siffrorna men klart är att partierna bakom januariöverenskommelsen tappar. De har inte lyckats kommunicera ut att innevarande år 2019 i stort sett styrs av en budget som i mångt och mycket är signerad Moderaterna och Kristdemokraterna.

Den senaste tidens debatt om kriminalitet och gängkultur verkar ha gett (SD) ytterligare skjuts i opinionen och partiet ligger i topp i mätningar om bäst i klassen i denna fråga.

För Moderaterna och Kristdemokraterna är det en period där de måste hitta ett spår för att kunna bli hörda i debatten. Just nu kläms de emellan regeringen och Sverigedemokraterna. Frågan är om vi går emot ett politiskt landskap som ritas om med ett nytt konservativt block bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Taggar