Nyheter

Allt färre får sociala ersättningar och bidrag i Värnamo

Nyheter Antalet personer som försörjs av sociala ersättningar och bidrag har minskat i Värnamo kommun sedan 2014, visar ny statistik som SCB har tagit fram. 

Antalet personer som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag hela året minskade med 5 procent i Värnamo under 2021. Statistik: SCB

Antalet personer som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag hela året minskade med 5 procent i Värnamo under 2021. Det totala antalet var 2 305 personer, vilket motsvarar 12,2 procent av befolkningen i arbetsför ålder.

I riket minskade antalet försörjda av sociala ersättningar och bidrag förra året efter att ha gått upp under pandemiåret 2020. Över tid sjunkar också antalet. Sedan 2014 har det minskat med 7 procent.

— Även i Värnamo ser vi en sådan utveckling. Sedan 2014 har antalet minskat med 10 procent, säger Johanna Frodell, utredare på SCB i ett pressmeddelande.

För att underlätta jämförelser visar statistiken hur många personer som de utbetalda ersättningarna och bidragen skulle kunna försörja med full ersättning under ett helt år. Det kallas helårsekvivalenter, eller helårspersoner. Exempel: Två personer som varit heltidsarbetslösa ett halvår var blir tillsammans en helårsperson i statistiken.

De sociala ersättningarna och bidragen består av sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, ersättning vid arbetslöshet, arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och etableringsersättning.

I Värnamo är sjuk- och aktivitetsersättning den största ersättningsformen. Av alla helårspersoner i kommunen ersattes 4 procent genom sjuk- och aktivitetsersättningen.

– Det är en lägre andel av befolkningen i arbetsför ålder som försörjs av bidrag i Värnamo än i landet som helhet. Framför allt är det färre personer som försörjs av ekonomiskt bistånd, säger Johanna Frodell.

Taggar