Detaljplan

Detaljplan för anstalten har begärts

Detaljplan för anstalten har begärts

Nyheter Vid samhällsbyggnadsnämndens senaste sammanträde beslutade politikerna att lämna uppdraget åt förvaltningen att upprätta ny detaljplan på del av fastigheten Vällersten 5:10, söder om Hörle, till förmån för kriminalanstalt…

Efter omröstning – klartecken för detaljplan

Efter omröstning – klartecken för detaljplan

Nyheter Under kommunfullmäktige fick inte bara arenabygget utan även dess detaljplan klartecken…

Får upprätta detaljplan för storsatsning i anrikt kvarter

Nyheter Samhällsbyggnadsnämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för kvarteret Rudan, det så kallade "Sten Stures"-kvarteret, i Värnamo stad. En detaljplan som kan ge uppemot 200 nya bostäder i centrum.   …

Politiken prövar förutsättningar för idrottsområde

Nyheter Granskning av detaljplanen för det nya idrottsområdet med tillhörande parkeringsmöjligheter samt tillfartsväg fanns som beredningsärende hos teknik- och fritidsförvaltningen…

Ja till detaljplan Aftonfalken

Ja till detaljplan Aftonfalken

Nyheter I Värnamo stad har teknik- och fritidsnämnden sagt ja i sitt yttrande gällande detaljplan Aftonfalken 1 med flera. Planförslaget innebär att fler bostäder kommer att byggas i området. …

Nytt bostadsområde vid Skogsfållen

Nytt bostadsområde vid Skogsfållen

Nyheter Kommunfullmäktiges ledamöter godkände detaljplanen på Rörstorp i Värnamo där åtta nya villatomter skapas…

Detaljplan ändras till förmån för förbifart Bor

Nyheter Vid kommunfullmäktiges sammanträde yrkade SD återremiss på förslaget att ändra detaljplanen i Bor då man inte tagit hänsyn till invånarna i Bor…

Bygglov beviljat för ny Gröndalshall

Nyheter Byggprocessen för den nya Gröndalshallen kan snart inledas. Det står klart efter samhällsbyggnadsnämndens senaste möte…

Ny grundskola på gång

Ny grundskola på gång

Nyheter Kommunfullmäktige antog detaljplanen för Värnamos nya grundskola på väster…

Detaljplan för ny skola ut på granskning

Detaljplan för ny skola ut på granskning

Nyheter Nu har kommuninvånarna möjlighet att tycka till om planerna på den nya skolan på Västhorja. …

Ny Gröndalshall ett steg närmare verklighet 

Nyheter Gröndalsskolan kommer snart att begåvas med en ny sporthall. Det står klart efter kommunfullmäktige…

Bygge på granntomt ett steg närmare verklighet

Nyheter Det börjar ske saker i diskussionen rörande Biltemas granntomt. Det står klart efter torsdagens kommunfullmäktige. …

Får upprätta detaljplan för bostadsbygge på parkering

Får upprätta detaljplan för bostadsbygge på parkering

Nyheter Samhällsbyggnadsnämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för bostadsbyggande på Hemköpsparkeringen…

Ville göra om förskola till lägenheter – fick avslag 

Nyheter Samhällsbyggadsnämnden gav Finnvedsbostäder ett nekande svar på en ansökan om att ändra om en förskola till två lägenheter. …

Ändring av detaljplan ut på samråd

Nyheter Förslaget till ändrad detaljplan av tomten Kalkstenen 3 går ut på samråd…

Förutsättningar för ökad handel

Förutsättningar för ökad handel

Nyheter Samhällsbyggnadsnämnden diskuterade detaljplan på Bredasten…

Bolmenplaner ut på samråd

Nyheter Nybyggnation vid Bolmen kan vara på gång. Ett detaljplaneförslag för del av en närliggande fastighet skickas ut på samråd…

Granntomt under diskussion

Granntomt under diskussion

Nyheter Tomtbebyggelsen på Biltemas granntomt går mot verklighet…

Tomtbebyggelse ett steg närmare

Tomtbebyggelse ett steg närmare

Nyheter Byggprocessen på Biltemas granntomt har tagit ett steg i rätt riktning. I veckan godkände kommunstyrelsen ett markanvisningsavtal med ett fastighetsbolag…

Ja till detaljplan för byggnation av bostäder

Ja till detaljplan för byggnation av bostäder

Nyheter Samhällsbyggnadsnämnden fattade i dag beslut om att inleda detaljplanarbete för bostadsbyggande på Hemköpsparkeringen…

1 / 212

Tips