Nyheter

Ny Gröndalshall ett steg närmare verklighet 

Nyheter Gröndalsskolan kommer snart att begåvas med en ny sporthall. Det står klart efter kommunfullmäktige.

Gröndalsskolan kommer snart att begåvas med en ny sporthall. Det står klart efter kommunfullmäktige.

Under året har vi berättat om detaljplanen Plantskolan 1, som möjliggör för bland annat bygget av en ny sporthall på Gröndalsskolans område. Under kommunfullmäktige var detaljplanen uppe för antagande.

Barn- och utbildningsnämndens vice ordförande Britt-Marie Sellén Nilsson (S) var fundersam över förslaget.

– Själva förslaget har jag inget emot, men vi i BUN lämnade in synpunkter. Vi var lite bekymrade över att man kan cykla på kortsidan längs Gröndalsskolan. Det är inte bra för nu kommer den gräsplätt som ligger mellan skolan och linnebär att bli skolgård. Att man har en gång- och cykelväg där man kan cykla, åka moped eller elsparkscykel genom skolområdet känns lite otryggt tycker jag. Vi påpekade att det fanns en gång- och cykelväg planerad men inte anlagd på Linnebergssidan, men det verkar som man inte vill anlägga den . Det skulle kännas lite tryggare kan jag tänka. Jag vet att det finns många gång- och cykelvägar i det här området men man kommer inte välja gång- och cykelvägen norr om Gröndalsskolan när det går mycket fortare att gena tvärs över skolgården. Det skulle vara intressant att veta hur nämnden diskuterade när man pratade om det här och framförallt funderade på vilka risker som finns när man låte den här vägen vara kvar. Cykelvägarna har fungerat hittills, eftersom det mesta av skolgården varit på långsidan, alltså på framsidan av skolan, men där ska nu två byggnationer ske och då förändras skolgårdens lokalisering. Jag har en annan fråga också, för i svaret från nämnden står det att ”inför antagandet har planhandlingarna justerats så att x-området över skolfastigheten har tagits bort”. Jag undrar vad ett x-område är? Jag har letat och letat, men inte fått något svar. Jag tänker inte lägga något annat yrkande än bifall till kommunstyrelsens förslag, men det vore intressant att få svar på mina frågor. 

Britt-Marie Sellén Nilsson fick medhåll av barn- och utbildningsnämndens ordförande Maria Johansson (C).

– Det här är något vi är helt eniga om nämnden, så jag håller med Britt-Marie fullt ut. Man kan inte ha en cykelväg rakt igenom en skolgård. Jag lägger inget annat yrkande än bifall till kommunstyrelsens förslag, men jag håller med Britt-Marie till 100 procent. 

Kommunstyrelsens ordförande  Mikale Karlsson (C) informerade om vad ett x-område är.

Ett x-område innebär att kvartersmark reserveras för vissa allmänna ändamål och ska användas då marken endast ska utnyttjas i visst plan eller begränsat hänseende. Exempel på användning som ges är tunneländamål och arkader dit allmänheten har tillträde. X kan genomföras med nyttjanderätt eller servitut. 

Britt Marie Sellen Nilsson (S) tackade för svaret. 

– Om jag förstår det du läste upp nu Mikael så har allmänheten inte rätt till skolans område och det har ju inte allmänheten mer än om man ska besöka skolan. Det gäller ju alla skolor, så jag har jättesvårt att se hur det hjälper. Den här vägen finns där, har använts i många år och de kommer att fortsätta använda den även om det finns ett x på en karta. Tack.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Stefan Widerberg (C) gick upp i talarstolen.

– Jag kom ihåg den här synpunkten och tog upp den här nu. Som det står kommenterat så kommer det här området att tas bort i antagandehandlingen och att det finns alternativa vägar, så jag är lite konfunderad över om den är kvar i handlingarna. Jag kan inte ge mer svar än så. 

Britt Marie Sellen Nilsson (S) replikerade.

– Vägen är ju kvar, den är inte förändrad på något vis. Jag vet inte om de kommer att sätta hinder så att den inte går att gå där framöver men där finns inget cykelmärke där. Det står ”cykelbana” vägen som leder fram till idrottshallen. Då tänker nog de flesta att det är cykelbana hela vägen, men det är ingen specifik skylt där. 

Stefan Widerberg (C) gick upp på nytt.

– Det betyder ju inte heller att man måste bygga en cykelbana, det är ju inte ett krav. 

Bo Svedberg (S) yrkade på återremiss.

– Eftersom det verkar finnas oklarheter i ärendet så yrkar jag på återremiss så att vi får ett svar på de frågorna, både från BUN och Socialdemokraterna, så att de reds ut innan vi kan ta ett beslut. Vet vi inte vad vi tar beslut om, då är det illa, men ett förtydligande kan vi i alla fall göra något åt så jag yrkar återremiss.  

Mikael Karlsson (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 

– Att det finns med något i en plan betyder att man kan genomföra det, inte att man är tvungen att genomföra det. Det här är något vi väntat på länge och det är väldigt angeläget att vi får igenom planen. Vi vet att det är hallbrist för många olika idrotter, så det skulle vara väldigt olyckligt om vi återremitterade den här planen och fördröjde den ännu mer på grund av att det finns en möjlighet men inget tvång att bygga fram en cykelväg. 

Stefan Widerberg (C) ställde sig bakom Mikael Karlssons (C) yrkande. 

– Det här har varit en väldigt, väldigt lång process innan vi har kommit till skott och vi att det här hänger ihop med en nybyggnation av Trälleborgsskolan. Vi behöver den här hallen och vi behöver den så innerligt väl. Som jag sa innan så måste vi inte bygga den här vägen, utan det är en diskussion som vi får ha under löpande planering. Jag tycker att det är väldigt olämpligt att ta en återremiss i det här fallet, just för att den här planen och byggnaden är så angelägen för skolans verksamhet och framtid. 

Bo Svedberg (S):

– Jag tycker det är olyckligt att vi kommer till det här stadiet. Jag vill inte heller skjuta på det här, det här är en brinnande punkt även för mig, men det kan inte vara så att ”vi kan göra si, vi kan göra så” utan vi måste vara klara över vad vi vill göra och inte göra för det är jättesvårt det här. Går det att få till en att-sats eller någonting så vi vet vad vi frågar om? Detaljplanen ligger ju där, och planen är ju att vi ska följa den, inte att vi kan göra det eller skall göra det, för det finns pengar avsatta för det här. Jag kan ta tillbaka mitt yrkande om återremiss, för jag vill inte heller att det här ska gå i långbänk. Det känns inte riktigt som vi vet var vi står och att hamna i det läget, ”vi kan inte eller behöver inte”, är så vi jobbar inom politiken. Det måste finnas raka rör i politiker för vi sätter pengar på det här. Tack.

Mikael Karlsson (C):

– Jag förstår din ängslan, Bo. Jag känner stort förtroende för att BUN pratar ihop sig med tekniska, oavsett vad den här planen säger. Det är ganska ofta som en plan medger något men som sedan inte blir verklighet. Det finns även det omvända, att vi skriver så snävt i detaljplaner att det hindrar verksamheter och etablerare från att göra något i efterhand som man från i allra första början inte förutsåg. Är vi så överens i den här frågan, både C och S i BUN, så borde vi kunna klara av att lägga en beställning till tekniska så att vi får som vi vill. Tack.

Bo Svedberg (S):

– Jag håller med dig, Mikael men det känns lite konstigt att man inte har lyssnat på BUN från början. Det är en brist i så fall och då får vi se till att täta till den. Det är därför vi har de här samrådsyttrandena för att var och en, oavsett var de befinner sig, ska få säga sitt om den här planen vilket är viktigt. Om det sedan är politiken som är otydliga eller om det är våra tjänstemän som har gjort en miss bryr jag mig inte om, men jag nöjer mig med det svaret och får hoppas över att förtroende finns. Tack. 

Efter avslutad debatt frågades fullmäktige om de kunde ställa sig bakom Britt-Marie Sellén Nilssons yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag, vilket de gjorde. 

Taggar

1 reaktion på Ny Gröndalshall ett steg närmare verklighet 

När ni bygger denna hall så får ni se till att bygga med lite läktare. Det får inte bli en ny Tinas ö-hall.

Kommentarsfunktionen är stängd