Nyheter

Ja till detaljplan Aftonfalken

Nyheter I Värnamo stad har teknik- och fritidsnämnden sagt ja i sitt yttrande gällande detaljplan Aftonfalken 1 med flera. Planförslaget innebär att fler bostäder kommer att byggas i området. 

Foto från samrådshandlingarna

Marken är i dag avsedd för industriändamål och planförslaget som nu nämnden har sagt ja till möjliggör att bostäder tillkommer i området. Planen har bedömts att inte avvika från kommunens översiktsplan. 

Gottlieb Granberg (M) ordförande i teknik- och fritidsnämnden; 

Inget nytt har tillkommit, så vi beslutade att gå enligt förslaget. 

Planområdet är beläget inom stadsdelen Nylund i nordvästra delen av Värnamo stad. Planområdet är uppdelat i två delar. Den norra delen av detaljplanen omfattar delar av naturmark och gränser västerut till fastigheten Jaktfalken. I öster finns bostadsområdet Törnskatan. I söder gränsar den norra delen av planområdet till Nylunds före detta deponi.

I det initiala planuppdraget omfattades även Nylunds förskola på fastigheten Törnskatan 79 för att möjliggöra en utbyggnad av befintlig verksamhet. I dialog med dåvarande tekniska förvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har denna del inte ansetts vara aktuell och därför utgått. 

Möjlighet att lämna synpunkter på samrådet kan man göra fram tills i dag. När kommunfullmäktige sagt sitt, planerat i andra kvartalet 2023, kommer detaljplanen att vinna laga kraft. 

Taggar

1 reaktion på Ja till detaljplan Aftonfalken

Kommentarsfunktionen är stängd