Nyheter

Förutsättningar för ökad handel

Nyheter Samhällsbyggnadsnämnden diskuterade detaljplan på Bredasten

Vid sitt senaste sammanträde behandlades detaljplan för fastigheten Kalkstenen 3 på Bredastensområdet. Det handlar om området jämte Biltema som man ändrade detaljplanen för att möjliggöra handel. Ändringen gjordes och nu är marken klar för att etablera handel för att göra området mera attraktivt.

– Det var ett tydligt beslut, säger Stefan Wiederberg som är nämndens ordförande och berättar att det finns förutsättningar för mark- och exploateringsenheten att skriva avtal med intresserade aktör inom den närmsta framtiden.

Taggar