Nyheter

Detaljplan för anstalten har begärts

Nyheter Vid samhällsbyggnadsnämndens senaste sammanträde beslutade politikerna att lämna uppdraget åt förvaltningen att upprätta ny detaljplan på del av fastigheten Vällersten 5:10, söder om Hörle, till förmån för kriminalanstalt.

Montagebild David Alin

I oktober förra året upprättades ett samverkansavtal mellan Värnamo kommun och Kriminalvården. 

En begäran till samhällsbyggnadsnämnden från enheten för mark- och exploatering har inkommit gällande att en detaljplan ska upprättas för att möjliggöra byggandet av kriminalvårdsanstalt. 

Utgångspunkten enligt samverkansavtalet är att lagakraftvunnen detaljplan förväntas vara klar under hösten nästa år. Parallellt med detaljplanearbetet kommer Kriminalvården att påbörja arbete med att identifiera en kommande byggherre till den nya anstalten i Hörle, som planeras tas i bruk senast 2028. 

Kriminalvårdsanstalten ska ha plats för initialt 200 – 250 platser och beräknas bli en arbetsplats för lika många personer som intagna. Långsiktigt kan det bli aktuellt med ungefär dubbelt så många anstaltsplatser och därmed ska detaljplanen möjliggöra för expansionsmöjligheter. Kriminalvården behöver totalt cirka 30 hektar mark till sitt förfogande. 

Området, där nya anstalten planeras byggas, är i norra delen av kommunen, mellan Hörle och Värnamo. Det föreslagna planområdet omfattar både Vällersten 5:10 och 4:11 och nås från väg 846 via enskild väg som korsar järnvägen. En ny gata behöver anläggas för att nå tänkt placering. Området utgörs i dag till större delen av skogsmark och ägs av Svenska kyrkan där nu Värnamo kommun för en diskussion gällande förvärv. 

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att området kommer att bli ett värdefullt tillskott till utvecklingen av kommunen och lämnar uppdraget vidare till förvaltningen att upprätta en detaljplan för ändamålet. 

Fotnot: I landet finns tre olika kategorier av säkerhetsklasser, den kriminalvårdsanstalt som kommer att placeras i kommunen kommer att ha säkerhetsklass 2 vilket innebär att det är en sluten anstalt som kan innehålla säkerhetsklassat med murar, stängsel, larm och kameror. 

Taggar

Dela


1 reaktion på Detaljplan för anstalten har begärts

Till dessa framtidens interner måste det väl vara ett svek, att inte Svenska kyrkan förmått bättre, att omvandla dessa själar till bättre tänk…
Så är det och så förblir det, det är ju lättare att låsa in folk än att ge dem lindring.
Varför inte ge dem en öde ö, så kan de huller om buller bota sig själva eller förgås?
Våra äldre har inte ens den vården som folk på anstalter kan avnjuta. Förvisso frihetsberövade men med mat och tak över huvudet varje dag, friskvård och gympa om de vill för att inte tala om frisörsbesöken. Tja, de kan då avnjuta både ett och annat som övriga världen håller som experiment på dem.
Samtidigt som de avnjuter både läcker lunch och måltider med fika.
Man kan bara undra vem som göder vem på skattemedel…

Kommentarsfunktionen är stängd