Nyheter

Får upprätta detaljplan för bostadsbygge på parkering

Nyheter Samhällsbyggnadsnämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för bostadsbyggande på Hemköpsparkeringen.

Vi har tidigare skrivit om att Hemköpsparkeringen i Värnamo city är aktuell för bostadsbebyggelse.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 9 december 2020 att ställa sig bakom att påbörja arbetet med en detaljplan för fastigheterna Spjutet 1, Höken 13 och Höken 19 i Värnamo stad. Det är en privat intressent som vill bygga tre huskroppar med parkeringsmöjlighet för de boende i bottenplan.

Under beredningen av planbeskedet skedde en dialog mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och byggherren om bebyggelsens omfattning och utformning vad gäller höjder på bebyggelse och förhållande till gatan. Fastighetsägarna och exploatören är införstådda med att förslaget behöver anpassas vad gäller skala och utformning under planprocessen. Med anledning av dialogen lämnade byggherren den 21 februari i år in en begäran om upprättande av detaljplan för fastigheten Spjutet 1, Höken 13 och Höken 19 samt en mindre del av fastigheten Värnamo 14:41 i Värnamo stad.

På samhällsbyggnadsnämndens senaste sammanträde diskuterades frågan. De beslutade att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att att upprätta en detaljplan för Spjutet 1 med flera i Värnamo stad.

Taggar

Dela


3 reaktioner på Får upprätta detaljplan för bostadsbygge på parkering

Klia vem verkar det som. Så har det kanske alltid varit men mera numera belyst i rampljus från utsidan och inåt.. klia vem som kliver och kan lyfta på sina ändor till vilket pris, då de flesta har suttit in dem på andra valörer på, bäst kommuninvånare och på deras prisnivåer bäst kanske vore att de alla byta ut.. Kanske vore bäst för faller en, fäller alla…och det inte vacker i rubrikerna sig ska vara fallet..
I alla dessa stubbar grå med skadeinsekter på, om nu vi alla ska kämpa för framtidens nästa kvinna och man som växer i våra tablåer fram utan maffia, för det har ju redan kommunväsendet gett vissa friskott fram. Hua…
Kittlar du mig, kan jag kanske kittla dig…
Nu får ju mångt mycket alla vara rädd om sig, heter inte bara pandemin, heter ju svångrem så mycket mera som ingen vill tala om…

Imponerande politiker och tjänstemän i Värnamo. Samtliga livsmedelsbutiker bör väl ha en viss mängd p-platser.
Då får man väl parkera på handikapplatserna som de flesta andra gör ändå.

Vad säga, har du bil, bo inte i Värnamo, har du bil, åk inte till Värnamo, de verkar inte vilja ha oss här?

Kommentarsfunktionen är stängd