Tekniska utskottet

Tekniska utskottet beviljar förening bidrag

Tekniska utskottet beviljar förening bidrag

Nyheter Internationella islamiska föreningen vill aktivera sina medlemmar under vinterhalvåret. Nu har tekniska utskottet sagt sitt i frågan…

Medborgarförslag om cykelled på tekniska utskottets bord

Medborgarförslag om cykelled på tekniska utskottets bord

Nyheter Kommunstyrelsen har beslutat att frågan om en cykelled mellan Kärdakrysset och Herrestad blir ett ärende för tekniska utskottet…

Värnamo simhall kan byggas ut

Värnamo simhall kan byggas ut

Nyheter Kommunen avsätter en halv miljon kronor för att undersöka möjligheterna om en ny simbassäng…

Cykelled går mot verklighet

Cykelled går mot verklighet

Nyheter Cykelleden mellan Kärdakrysset och Nästabadet går mot verklighet. Det står klart efter tekniska utskottets sammanträde…

Får 50 000 för att utveckla verksamheten

Får 50 000 för att utveckla verksamheten

Nyheter Värnamo kommun ger Wernamo Jujutsuklubb 50 000 kronor i bidrag för att renovera sin tävlingsmatta och köpa in en kastmatta…

140 000 kronor till parkering vid badplats

140 000 kronor till parkering vid badplats

Nyheter Tekniska utskottet diskuterade sommarens akuta behov av parkeringsplats vid Näsudden vid senaste sammanträdet …

Avsätter pengar för gång- och cykelvägar

Avsätter pengar för gång- och cykelvägar

Nyheter Tekniska utskottet beslutade att 3,8 miljoner ska förbättra gång- och cykeltrafiken…

Medborgarförslaget gav höjt bidrag

Medborgarförslaget gav höjt bidrag

Nyheter Ett förslag skickades in till kommunen och nu har tekniska utskottet sagt ja till dubbel höjning av enskilda vägbidraget ”Det var dags, länge sedan ändring gjordes”…

Pengar till träning och material beviljades

Pengar till träning och material beviljades

Nyheter Tekniska utskottet lämnade ett extra bidrag till Värnamo Frisksportklubb vid senaste sammanträdet…

Råhult fick inget kommunalt bidrag

Råhult fick inget kommunalt bidrag

Nyheter Råhults Missionsförsamling har ansökt om kommunalt bidrag för om- och tillbyggnad av sina lokaler…

Dyrare kök men slutsumman ska hållas

Dyrare kök men slutsumman ska hållas

Nyheter Under en femårsperiod med börja 2017 ska ett antal byggen och renoveringar av kök i kommunala lokaler göras…

Reningsverk att renovera och riva

Reningsverk att renovera och riva

Nyheter Det är runt om i kommunen som det behövs åtgärder för att får ordning på reningsverk och pumpstationer…

Ny förskola med många vinnare

Ny förskola med många vinnare

Nyheter Det ska byggas en ny förskola i Bredaryd som gynnar många…

Nu händer det saker på Trälleborgsskolan

Nu händer det saker på Trälleborgsskolan

Nyheter Diskussion och planering av insatser på Trälleborgsskolan ska nu övergå till handling…

Tekniska utskottet vill ha mera utrymme för skolbygge

Tekniska utskottet vill ha mera utrymme för skolbygge

Nyheter Tekniska utskottet har diskuterat nytt skolbygge i Västhorja…

Ja och nej till stöd till föreningslivet

Nyheter Tekniska utskottet hade ett antal ansökningar från föreningslivet att ta ställning till…

Hyreslättnader i spåren av corona

Hyreslättnader i spåren av corona

Nyheter Tekniska utskottet fastställde riktlinjer för hyreslättnader för lokaler i kommunala lokaler…

Tekniska utskottet redovisar nollresultat

Tekniska utskottet redovisar nollresultat

Nyheter Det har varit lite skakigt inom tekniska utskottet verksamheter under året men det visar sig att ekonomin är i balans…

Stora investeringar i Värnamo kommun kommande år

Stora investeringar i Värnamo kommun kommande år

Nyheter Vid sitt möte diskuterade tekniska utskottet investeringsbudget för 2021 och investeringsplan för perioden 2022 - 2025…

Omfattande investeringsförslag

Nyheter När tekniska utskottet träffas imorgon ska det pratas om investeringar…

8 / 9Första...56789

Tips