Nyheter

Tekniska utskottet redovisar nollresultat

Nyheter Det har varit lite skakigt inom tekniska utskottet verksamheter under året men det visar sig att ekonomin är i balans

Östboskolan

Det har, som vanligt, varit ett år med stora investeringar i Värnamo kommun. Kommunen har valt att lägga alla investeringar hos tekniska utskottet istället för att lägga dem på respektive förvaltning. Naturligtvis arbetar man med budgeten på samma sätt.

Nettoinvesteringen under 2019 hamnade på en lägre nivå än budget där utgifterna blev drygt 60 miljoner lägre än budget och intäkterna gav ett överskott på 15 miljoner över budget.

De största investeringarna hamnande på skolor och förskolor där det investerades för omkring 120 miljoner kronor. Där ingår tillagningskök och matsal på Gröndal för 25 miljoner kronor. Tillagningskök och ombyggnad på Östboskolan kostade knappt 64 miljoner. Förskolor i Rydaholm och Mosse krävde drygt 31 miljoner kronor för ett antal nya avdelningar.

Driftsbudgeten hamnade på plus/minus noll kronor och hade kostnader på 435 miljoner kronor vilket var drygt 100 miljoner lägre än budget. Det togs dock ut av att intäkterna minskade med motsvarande belopp. De stora posterna avseende driften är gator och vägar sam fritidsanläggningar som kostade 36 respektive 26 miljoner kronor under 2019.

Nu går Värnamo kommun in i ett nytt expansivt skede avseende investeringar de kommande åren, något som vi har berättat om tidigare.

Taggar

Dela