Nyheter

Medborgarförslaget gav höjt bidrag

Nyheter Ett förslag skickades in till kommunen och nu har tekniska utskottet sagt ja till dubbel höjning av enskilda vägbidraget ”Det var dags, länge sedan ändring gjordes”

Arkivfoto; Enskild väg

– Från 2021 föreslår vi en höjning. Medborgarförslaget ska till kommunfullmäktige för beslut, men vi är överens i tekniska utskottet. Det är eden enklare modellen av bidrag och kallas för trekronosvägen. Vi höjer bidraget som idag är 3 kronor till 6 kronor. Det har inte ändrats sedan 1987 så det var på tiden, säger Gottlieb Granberg (M) ordförande i tekniska utskottet.

Tre olika typer av kommunala bidrag finns och det är driftbidraget för enskild utfartsväg som medborgaren vill ändra på. I kommunfullmäktiges protokoll från 1985 beskrives principer och nivåer och året därefter (1986) beslutades bidraget till 3 kronor löpmeter. Denna ersättning är det enbart som kommunen finansierar och den har således inte blivit indexreglerade sedan 1 januari 1987. Med indexuppräkningen skulle ersättningsnivån motsvara 6 kronor löpmetern och den totala kostanden för dessa bidrag har senaste åren legat på ungefär 125 000 kronor.

Det var boende i Havrida, Bredaryd, som skickade in medborgarförslaget till kommunen då hon tyckte att det var dags att höja bidrag och har nu således fått gehör för sitt förslag i tekniska utskottet. Kommunfullmäktige tar beslutet senare i höst.

Taggar

Dela