Nyheter

Stora investeringar i Värnamo kommun kommande år

Nyheter Vid sitt möte diskuterade tekniska utskottet investeringsbudget för 2021 och investeringsplan för perioden 2022 - 2025

Det är stora belopp det handlar om kommande år om tekniska utskottet får som de vill. Nu ska materialet skickas till budgetberedningen får att vägas samman med övriga nämnders synpunkter och önskemål. I en grovskiss nämns fyra områden och sedan kommer det naturligtvis att brytas ned i särskilda projekt och insatser.

Utskottet nämner följande områden:

  • Teknisk förvaltning stab och samhällsskydd
  • Gator och vägar, gång- och cykelvägar, belysning, maskiner och parker
  • Fritid
  • Fastigheter

Den stora posten är fastigheter och där vet man om att det finns behov av såväl nybyggnationer som renoveringar av till exempel skolor och äldreboenden. I det underlag som utskottet diskuterade och enades om, förutom socialdemokraterna som kommer att presentera ett eget förslag senare, var följande:

  • Teknisk förvaltning stab och samhällsskydd, 2021: 4,7 miljoner kronor, 2022-2025: 6,8 miljoner kronor
  • Gator och vägar, gång- och cykelvägar, belysning, maskiner och parker, 2021: 32,8 miljoner kronor, 2022-2025: 114 miljoner kronor
  • Fritid, 2021: 7,2 miljoner kronor, 2022-2025: 43,8 miljoner kronor
  • Fastigheter, 2021: 109 miljoner kronor, 2022-2025: 664 miljoner kronor
Taggar

Dela


1 reaktion på Stora investeringar i Värnamo kommun kommande år

Kommentarsfunktionen är stängd