Nyheter

Värnamo simhall kan byggas ut

Nyheter Kommunen avsätter en halv miljon kronor för att undersöka möjligheterna om en ny simbassäng.

Värnamo simhall kan byggas ut.

Tekniska utskottet beslutade på sitt senaste sammanträde att bevilja 500 000 kronor ur årets investeringsbudget till att skapa en förstudie rörande tillkomsten av en ny bassäng i Värnamo simhall. Kommunens utredning om framtida behov av fritidsanläggningar visade att saknas bassängytor i kommunen. Den visade att beläggningen i Värnamo simhall är hög, med ett snitt på 132 000 besökare/år.

Utredningen visar att en simhall är central för många intressenter i en kommun, i synnerhet för att skolorna ska lära barn att simma. Men en simhall uppmuntrar även människor i alla åldrar till fysisk aktivitet, exempelvis motionssim. Förstudien kommer att kartlägga tillbyggnadens utseende, storlek, funktion och tekniska lösningar. Allmänheten och föreningar som idag nyttjar simhallen kommer att involveras i projektet.

Kommunens tanke är att besökaren ska uppfatta tillbyggnaden som en utökning av den befintliga simhallen, men att den tekniskt sett kommer att vara ett helt eget system, som ej påverkar dagens existerande system. För att motivera en tillbyggnad, behövs det säkerställas vad för åtgärder som krävs för att förlänga den nuvarande simbassängens livslängd. I förstudien kommer det att finnas en grovkalkyl för de eventuella åtgärder som behövs.

 

Taggar

7 reaktioner på Värnamo simhall kan byggas ut

Värnamo simhall är katastrofalt dålig. Allt är gammalt och dåligt. Vi åker alltid till Sävsjö. Varmt i luften trevlig temperatur i vattnet. Litet trevligt kafé. En ny bassäng gör det inte trevligare att vara i Värnamo. Sitter man med egen fika där det finns stolar och bord fryser man ihjäl, därför drar man sig för att sitta där. NEJ! Tänk om. Bygg nytt istället om ni vill behålla era Värnamobor.

Tänk om och tänk rätt.
Värnamo sport- och simhall redan nu inbyggd.
Sök nya lösningar någon annanstans. Varför inte mot tilltänkta snabbtågets station söder om Bredasten. Västra kommundelen har Forshedabadet. Med en placering åt söder ger det den delen av kommunen lättare tillgänglighet.
Gott om mark bra läge för rastande bilister med flera.

Tja… lägg dom pengarna på en helt nytt badhus
direkt… finns inte en unge som vill bada i Värnamo ..Dom åker till Ljungby eller Sävsjö ..
Måste finnas nån vettig människa i kommunen eller klia dom bara varandras ryggar nu för tiden…

Kommunen avsätter en halv miljon kronor för att undersöka möjligheterna om en ny simbassäng, igen, om och om igen…

Kan detta vara möjligt…
OM och OM igen,
skall det vattnas UT kapital…

Nya konsultarvoden skall sedan betalas och
för dessa utbetalningar får skattebetalarna
stå för NOTAN…

En förundran är ju om MARKEN håller för det bygga ut eller bygga på…

Kanske slutar det med ett RAS…

Och vad bidde det då..
Tja, ytterligare ett knas.

Bygg NYTT på någon annan yta!

Helt rätt att lägga pengar på att få fram den bästa lösningen för att ge Värnamo mer bassängyta. En väl genomförd förstudie ger förhoppningsvis svar på just frågan om marken är lämplig att bygga på etc.

Så här i efterhand, så tror jag vi alla kan vara överens om att det hade varit bra om man hade gjort en ordentligt genomförd förstudie innan man renoverade simhallen förra gången. Då hade man kanske inte halvvägs stött på alla fördyrande överraskningar som gjorde att renoveringens totalkostnad ökade.

Hade politikerna vetat att det skulle bli så dyrt med förra renoveringen, hade de nog istället övervägt ett nybygge.

För vad får man om man renoverar en simhall från 60-talet för över 48 miljoner?

Jo, man får en simhall från 60-talet.

Kommentarsfunktionen är stängd