Nyheter

Nu händer det saker på Trälleborgsskolan

Nyheter Diskussion och planering av insatser på Trälleborgsskolan ska nu övergå till handling

Under en längre tid har det funderats över vad och hur Trälleborgsskolan ska åtgärdas. Skolan har haft problem med inomhusmiljön och man har velat riva en del av skolan. Istället har man haft planer på att bygga nytt, både klassrum, matsal och speciallokaler för till exempel musikundervisning. Dessutom har det konstaterats behov av en ny idrottshall.

Tekniska utskottet behandlade frågan i veckan och kom fram till att man nu har detaljplanen på plats och att det finns byggrätt. Totalt handlar det om en investering på 100 miljoner kronor. Arbetet kommer att genomföras etappvis, men man avser att köra igång under året för att vara klara nära projektet ska genomföras i sin helhet. Nu ska man flytta paviljonger, fixa en tillfällig idrottshall samtidigt som den gamla rivs. Den tillkommande tillbyggnadens form och funktion är under planering och projektering.

I samband med årets insatser på Trälleborgsskolan kommer man dessutom att bygga om köket på skolan. Man räknar då med att samordna kostnader och minimera störningar för verksamheten genom att genomföra insatserna integrerat.

Taggar

Dela