Nyheter

Tekniska utskottet beviljar förening bidrag

Nyheter Internationella islamiska föreningen vill aktivera sina medlemmar under vinterhalvåret. Nu har tekniska utskottet sagt sitt i frågan.

Föreningen har ansökt om bidrag från kommunen för att de behöver införskaffa utrustning för att aktivera föreningens barn och unga under vinterhalvåret. Tidigare har föreningen varit utomhus och lekt mycket, men när vintern kommer begränsas utomhusaktiviteterna. Föreningen skriver att de har i genomsnitt tio barn som behöver aktiveras fredag, lördag och söndag. I ansökan beräknade föreningen kostnaden för ett begagnat pingisbord till 3 688 kr, västar för inomhusfotboll och fotboll till 1 300 kr och dartspel med pilar till 139 kr.

Genom en prisundersökning fann fritidsavdelningen att begagnade pingisbord går att köpa för cirka 1 000 kronor och västar och fotboll tillsammans för cirka 700 kr. Tekniska förvaltningen bedömde det rimligt att bevilja föreningen 500 kronor för begagnat pingisbord samt 350 kr för västar och fotboll. De bedömer att darttavla och pilar kan vara förenat med risker för barn, varpå föreningen själva får ansvara för ett sådant inköp.

På tekniska utskottets sammanträde behandlades ansökan. Utskottet gick på förvaltningens linje och beslutade att bevilja föreningen 500 kronor för begagnat pingisbord samt 350 kr för västar och fotboll, och att avslå ansökan om inköp av dartspel och pilar.

Taggar

Dela