Skrivelse

Skrivelsen: Värdesäkra ersättningen till idéburna verksamheter

Skrivelsen: Värdesäkra ersättningen till idéburna verksamheter

Nyheter I en skrivelse vill arbetsgivarorganisationerna Fremia och Famna uppmana kommunstyrelsen att inför kommande budget värdesätta ersättningarna till idéburna och andra fristående verksamheter som sker på uppdrag av Värnamo kommun samt bidragen till civilsamhället. …

Skrivelsen: Varnar för svinpest i Värnamo

Skrivelsen: Varnar för svinpest i Värnamo

Nyheter I en skrivelse vill LRF Värnamos ordförande Johan Hilding påpeka för kommunstyrelsen hur viktigt det är att Värnamo kommun ser över och kontrollerar rutinerna för sophantering och renhållning. …

Byalag skriver till kommunen: ”Vi behöver ett snabbt agerande”

Byalag skriver till kommunen: ”Vi behöver ett snabbt agerande”

Nyheter – Vi upplever att ni inte agerar på uppenbara avvikelser eller brott mot det regelverk som vi har i dag. Det menar Dannäs Byalag i en skrivelse till Värnamo kommun. …

Interpellation om anmälningsplikt skapade debatt 

Interpellation om anmälningsplikt skapade debatt 

Nyheter Vänsterpartiets interpellation skapade debatt under gårdagens kommunfullmäktige. – Menar du att Migrationsverket är en onödig instans?, undrade Jan Cherek (SD)…

Därför vill S skjuta på arenabygget

Därför vill S skjuta på arenabygget

Nyheter "Orsakerna är helt och hållet ekonomiska och i tuffa tider måste vi som kommun ta ansvar och göra tuffa prioriteringar", skriver Socialdemokraterna i Värnamo i en skrivelse…

Skrivelsen: Vill tidigarelägga uppspolning av is

Skrivelsen: Vill tidigarelägga uppspolning av is

Nyheter "Vi vet att uppspolning av is kostar en hel del, men vi anser att det är väl investerade pengar för att kunna få samma förutsättningar för våra barn och ungdomar även på en liten ort som Rydaholm." Läs Rydaholms SK:s skrivelse i sin helhet nedan…

Kommunalt avlopp i Hamra: ”En långkörare”

Kommunalt avlopp i Hamra: ”En långkörare”

Nyheter Till teknik- och fritidsnämndens sammanträde fanns en skrivelse från Hamra byalag. Nämndordförande Granberg (M): – Görs en prövning i domstolen får vi tolkningsutrymme. …

Trafikdirektören till kommunen: ”Titta på lämpliga åtgärder tillsammans”

Nyheter Carl-Johan Sjöberg på Jönköpings Länstrafik har svarat på kommunens vädjan om stadsbussarna. …

Skrivelsen: Att bo på Mosslegatan har blivit en mardröm

Skrivelsen: Att bo på Mosslegatan har blivit en mardröm

Nyheter Att bo på Mosslegatan har blivit en mardröm sedan gatan blev huvudled i samband med att viadukten stängdes av för biltrafik. Det menar en boende i en skrivelse till flera högt uppsatta kommunpolitiker. Läs skrivelsen i sin helhet i något redigerbart skick nedan…

Kommunens vädjan: Gör något åt stadsbussarna

Nyheter Resandet med stadsbussarna nådde aldrig de nivåer Värnamo kommun och Jönköpings länstrafik siktade på. Samtidigt upplever kommunen att länstrafiken inte agerar. Nu har kommunstyrelsen beslutat att skicka in en skrivelse till bolaget…

Står upp för barn och ungas lika rätt till kulturskola

Står upp för barn och ungas lika rätt till kulturskola

Nyheter Alla barn ska ha möjligheten att delta i kulturskolans verksamhet. Det menar barn- och utbildningsnämnden som har skickat en skrivelse till utbildnings- och kulturdepartementet. …

Politikern: Återkalla beslut om kommunalt vatten i Hamra

Politikern: Återkalla beslut om kommunalt vatten i Hamra

Nyheter I en skrivelse till kommunen vill Bengt Lundström (SD) att kommunen återkallar beslutet om inrättandet av ett nytt VA-verksamhetsomnråde i Hamra…

Besvarade förslag om månadskort till studenter

Nyheter Frågan om ekonomiskt stöd till studenter för resor i kollektivtrafiken blir en fråga för kommande budgetberedning…

Campingplats vill utvecklas och förnyas

Campingplats vill utvecklas och förnyas

Nyheter "Vi är redo att satsa på Värnamos ansikte utåt i besökssverige, är Värnamo kommun det?". Den frågan ställer sig företrädare för Värnamo Camping i en skrivelse till kommunstyrelsen…

Gymnastikklubb vill bygga en vidbyggd trupphall på Västhorja

Gymnastikklubb vill bygga en vidbyggd trupphall på Västhorja

Nyheter Värnamo Gymnastikklubb har ambitioner på att få till en trupphall i kommunen. Nu söker de samverkan med Värnamo kommun för att få till en vidbyggd trupphall på Västhorja. …

Kommunen tar ej över tomtdrift

Nyheter Kommunstyrelsen sa har sagt sitt. Kommunen tar ej över driften av tomten Herrgården 6…

Fastighetsägare vill att kommunen tar över tomtdrift

Nyheter Fastighetsägarna i kvarteret Herrgården vill att kommunen tar över ansvaret för tomten Herrgården 6. I dag diskuteras frågan. …

Söker samverkan med kommunen – har planer på en friidrottshall

Nyheter ”I samband med byggnation av ny skola i Västhorja, där även en gymnastiksal ska byggas, har Wärnamo Sportklubb önskemål om att i anslutning få bygga en träningshall för friidrott. En samverkan mellan Värnamo kommun och Wärnamo Sportklubb möjliggör ett flertal synergieffekter och därmed en kostnadseffektiv hall samt stärker även Borgen som ett arenaområde”. Läs Wärnamo Sportklubbs skrivelse till kommunen nedan…

”Möjligheten att bygga parkeringshus ska finnas”

”Möjligheten att bygga parkeringshus ska finnas”

Nyheter Frågan om framtida parkeringshus i Värnamo centrum avhandlades på kommunfullmäktige…

Vänsterpartiet kommenterar partistödsfråga

Nyheter Under kvällens kommunfullmäktige avgörs frågan om Vänsterpartiets ansökan för kommunalt partistöd för 2021. Med anledning av ärendet har partiet skickat in en skrivelse till kommunen. Läs skrivelsen i sin helhet nedan…

1 / 212

Tips