Nyheter

Trafikdirektören till kommunen: ”Titta på lämpliga åtgärder tillsammans”

Nyheter Carl-Johan Sjöberg på Jönköpings Länstrafik har svarat på kommunens vädjan om stadsbussarna.

Kommunen hoppas att länstrafiken kan utveckla stadsbusstrafiken i Värnamo stad. Arkivbild: David Alin

På försommaren berättade vi om kommunens skrivelse till länstrafiken angående stadsbussarna. 

Nu har Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör på Jönköpings Länstrafik, skickat ett svar till kommunen.

Läs svaret i sin helhet nedan:

Svar på tjänsteskrivelse angående Värnamo stadsbusstrafik 

Vi har mottagit beslutet från kommunstyrelsen dat 2022-05-17.
Resandet har sedan omläggningen av stadstrafiken ökat från cirka 52 000 resor år 2016 till cirka 126 000 resor år 2018, målsättningen på 200 000 resor år 2020 har dock inte kunnat nås. Relevant resandestatistik saknas under pandemiåren 2020 och 2021 när rådande restriktioner innebar att man i möjligaste mån skulle avstå från att åka kollektivt. 

Vi behöver nu blicka framåt och tillsammans titta på vilka åtgärder som är lämpliga att vidta för att vi gemensamt ska nå de uppsatta målen. Det innebär bland annat att se över linjesträckningar, turtäthet, stoppbild samt vilka infrastrukturåtgärder som behöver vidtas innan en omläggning kan bli aktuell. Utifrån våra olika ansvarsområden och roller behöver vi gemensamt ta fram en avsiktsförklaring som tecknas mellan kommunen och regionen innan vidare utvecklingsåtgärder kan bli aktuella. 

För att komma igång med arbetet avser vi att snarast efter sommaren kalla berörda politiker och tjänstepersoner till dialogmöte om utvecklingen av stadstrafiken i Värnamo. 

Carl-Johan Sjöberg
Trafikdirektör Jönköpings Länstrafik 

Taggar

Dela


6 reaktioner på Trafikdirektören till kommunen: ”Titta på lämpliga åtgärder tillsammans”

Höj skatten något och låt barn under 18 och pensionärer åka gratis eller möjligen till väldigt reducerat pris.

Om åkandet inte ökar, anpassa bussparken efter antalet resenärer, mindre bussar men tätare avgångar. Mindre bussar är lika med mindre utgifter.

Se till att vi som bor utanför kan åka kollektivt till stan så kommer vi per automatik att nyttja stadstrafiken mer också.
Måste du ta bilen in fortsätter du att åka med den.
Vidhåller mitt förslag att förlänga 202 till Rydaholm så vi får halvtimmestrafik även från Rydaholm, Horda och Bor.

Ändra på taxa kostar 28 kronor. Och de betalar till Bredaryd, Gislaved också skulle jag tro – så lär mer folk åka

Förändra tidtabellen så att det passar tågpendling till och Jönköping, Växjö med flera.
Som det är nu går tåget till Jönköping strax innan stadsbussen kommer till stationen.

Jag uppmanar Värnamo kommun att omgående lyfta frågan om en renovering av viadukten.
Bron kan inte stå och förfalla under sju långa år i väntan på politiskt beslut.
Här talar vi verkligen om ett behov för stadens invånare.

Jag tycker Värnamo stads beslutsfattare gömmer sig och vill inte befatta sig med ett sådant beslut som att
renovera eller bygga nytt.
Tänk att vi har två stadsdelar, att sedan inte vilja sammanbygga de på ett bra sätt är inte försvarbart för politikerna som vill regera i Värnamo.

Besluta nu och ni vinner valet!

En medborgare som kräver svar innan ni vill sitta i kommunhuset
CG

Kommentarsfunktionen är stängd