Nyheter

Kommunens vädjan: Gör något åt stadsbussarna

Nyheter Resandet med stadsbussarna nådde aldrig de nivåer Värnamo kommun och Jönköpings länstrafik siktade på. Samtidigt upplever kommunen att länstrafiken inte agerar. Nu har kommunstyrelsen beslutat att skicka in en skrivelse till bolaget.

Resandet med stadsbussarna nådde aldrig de nivåer Värnamo kommun och Jönköpings Länstrafik siktade på. Samtidigt upplever kommunen att länstrafiken inte agerar. Nu har kommunstyrelsen beslutat att skicka in en skrivelse till bolaget. Genrebild: David Alin

När kommunstyrelsen möttes förra tisdagen fanns en skrivelse från kommunstyrelsen riktad till JLT på bordet. I skrivelsen konstateras att målsättningen för den nya stadsbusstrafiken som sattes i gång 2017 aldrig har uppnåtts. Målet var 200 000 resor per år, men 2019 var antalet resor 110 965. Värnamo kommun tycker inte att JLT har visat något intresse för deras idéer och förslag till att förbättra situationen. En enig kommunstyrelsen beslutade att skicka in skrivelsen.

– Vi upplever att responsen finns inte där, eller så skjuter man den åt sidan. Alla förutom JLT verkar förstå situationen, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Karlsson (C).

– Det som är slående är att kollektivtrafiken bär sig inte någonstans i hela regionen, förutom en sträcka i Jönköping. Det måste vi ha som utgångspunkt. Den bär inte sig själv och hur hanterar vi det framöver? Våra bussar går halvtomma och jag upplever att vi från Värnamo har påtalat det. Det måste vara till både kommunens och regionens fördel att ha en hållbar kollektivtrafik som fungerar både i stad och på landsbygden, säger kommunstyrelsens andre vice ordförande Azra Muranovic (S).

Läs skrivelsen i sin helhet nedan: 

Värnamo stadsbusstrafik 

Värnamo kommuns vision är: ”Värnamo kommun – den mänskliga tillväxtkommunen, 40000 invånare 2035”. Visionen är tydlig med att vi har fokus på tillväxt med mänskliga förtecken. För att kunna utvecklas hållbart, är det mycket viktigt att kunna öka det håll- bara resandet. 

Jönköpings Länstrafik och Värnamo kommun påbörjade 2015 en översyn för att ta ett omtag av stadsbusstrafiken i Värnamo centralort. Resandet i Värnamo centralort hade länge minskat vilket enade båda parter att göra en gemensam satsning för att öka resandet. Olika underlag arbetades fram vilket sedermera resulterade i ett förslag bestående av tre stadsbusslinjer samt en kompletterande linje ut till Bredasten som skulle trafikeras av en inkommande regionbusslinje. Stadstrafiken driftsattes den 2 september 2017 och målsättningen var att nå 200 000 resor per år senast 2020 jämfört med de 52 275 resenärer som reste 2016. Länstrafiken och Värnamo kommun tillsammans med bland annat dåvarande Nettbuss, Volvo, ABB och Värnamo Energi hade alla deltaganden i projektet. Alla inblandade har på olika sätt investerat stora belopp för att göra det möjligt att resa mer hållbart i Värnamo stad. 

Förslag till en överenskommelse, liknande en avsiktsförklaring, togs fram där det framkom målsättningar, åtaganden med mera för både Jönköpings Länstrafik och Värnamo kommun. Dessvärre blev denna överenskommelse aldrig undertecknad vilket medfört begränsningar i att följa upp åtaganden och målsättningar. 

Som Värnamo kommun ser det avtog resandeökningarna redan före pandemin och inkluderat pandemin så har JLT meddelat att 33 123 resor registrerades 2021 i Värnamo stadstrafik. En viss osäkerhet finns dock i 2021 års statistik då biljettsystemet haft inkörningsproblem. Dock är resandet nere i nivåer som sannolikt är de lägsta i Värnamo stadstrafik historiskt. 

Statistik över resandeutvecklingen i Värnamo stadstrafik sedan 2015 

2015: 54 436

2016: 52 275 

2017: 85 217 

2018: 126 228 

2019: 110 965

2020: Saknas

2021: 32 123 

Värnamo kommun får återkommande in synpunkter om att stadsbussarna ”går tomma” och att busstrafiken inte upplevs som ett alternativ till bilen. Värnamo kommun tar medborgarnas åsikter på allvar och anser sig gjort flera försök, både via tjänstemän och politiker, i olika samverkansförsök för att vidareutveckla stadstrafiken. I alla projekt som Värnamo kommun tar sig an, är vår ambition att vara en aktiv och tillmötesgående samverkanspartner. Av den anledning har Värnamo kommun bidragit med olika idéer och förslag med syfte att attrahera fler att resa kollektivt med stadsbussar. Flera olika möten tillsammans med JLT har hållits och varje gång har responsen varit ”vi tar med oss frågan”. Därefter har vi inte kunnat se att detta resulterat i någon åtgärd från JLT:s sida. Senast frågan diskuterades var i samband med framtagandet av en ny fördjupad översiktsplan för Värnamo stad. Dessvärre upplever Värnamo kommun, i princip, vare sig någon respons eller intresse från länstrafiken att utveckla befintlig stadstrafik vilket förefaller märkligt då nyttan borde vara betydligt större än den är. Vår statistik visar på att det i Värnamo stad dagligen genomförs cirka 34 000 bilresor. Med ett resande på 32 000 inom stadstrafiken innebär det att det dagligen i genomsnitt blir 88 bussresor på cirka 100 avgångar. Stadsbusstrafikens betydelse utgör således inte någon påverkan på hållbarhet förutom möjligtvis socialt. 

Vi ser därför inget annat val än att ta upp frågan i kommunstyrelsen och på så vis formalisera frågan genom denna skrivelse. 

Kommunstyrelsen vill veta: 

– Har JLT för avsikt att långsiktigt fortsätta bedriva stadsbusstrafik i Värnamo stad?

– Är JLT beredd att acceptera en självfinansieringsgrad som nu?

Vilka planer och idéer har JLT för att öka resandetalen och utgöra ett alternativ
till bilresa?

Hur vill JLT att samverkan med Värnamo kommun ska utformas?

Värnamo kommun förväntar sig en återkoppling som ger svar på hur Jönköpings Länstrafik ser på stadsbusstrafiken i Värnamo. Värnamo kommun hoppas också att denna skrivelse öppnar upp för ett förändrat arbetssätt där samverkan leder till gemensamma måluppfyllelser och att utlovade återkopplingar verkställs. I rådande tider är det av yttersta vikt att vi tillsammans kan attrahera och erbjuda hållbara resor både för att säkra arbetsmarknadens kompetensbehov, kunna genomföra stadsförtätning och uppnå satta miljömål inom transportsektorn som helhet. Värnamo kommun är fortsatt positiva till att se över de delar som kommunen har rådighet över och som skulle bidra till ett ökat resande med stadstrafiken i Värnamo. Värnamo kommun förväntar sig en samverkan där fokus läggs på ständiga förbättringar samt att utlovad återkoppling utgör grunden i det fortsatta samverkansarbetet.

Taggar

Dela


7 reaktioner på Kommunens vädjan: Gör något åt stadsbussarna

Problemet är ju att bussarna utanför Värnamo går så fruktansvärt dåligt.

Att de som bor i Värnamo skulle ta bussen är väl inte särskilt troligt!

Men de som bor utanför skulle säkert vilja kunna åka ner och se en bio exempelvis, utan att behöva ta bilen.

Den som har planerat linjerna idag, borde få sparken!

Hur kan man över huvud taget resa med dessa bussar? När de tar slut på ena sfären från den andra..
Eller huruvida dessa chaufförer kör, förbi den ena hållplatsen från den andra om de tidigare kommit till dem.
Kanske snart bättre att någon annan kör dessa linjer.
Men från sjukhuset till en annan anslutning på vidare åkning. Borde snart strax stadstrafiken vara utesluten till körningar, när el-bussen stannar i tid och otid.
Är det månne stadsortens stress som drabbat dem i tidig otta, när de kör som galningar men ändå inte hinner fram. Vad har de månne med deras mobiltrafik hemåt att göra? Eller deras kompisåk som vingeter.
Skulle kunna var bra mycket bättre. Likt förr när trafiken faktiskt fungerade, innan man började cykla och gå, för att det sparade mer tid.
Men numera är det en helt särdeles klass för sig, ensamarbete av att ensam köra för någon om den ens finns som resandes och då snopet kör de som galningar och glömmer hållplatserna i sina egna drömmar.

Jag förstår inte riktigt problemet: Tro våra politiker att detta är Stockholms stad vi bor i?

Att bussarna går halvtomma kan ju kanske bero på att folk jobbar någon gång mellan 5-18 om man nu har ett jobb att gå till.

Sänk priser på biljetter så att folk har råd att åka stadsbussarna, alldeles för dyrt att åka.

Som numera boende i stan klarar vi oss bra med cykel. Satsa på tätare turer till och från centrum ut till alla mindre tätorter. Gör en ordentlig enkät:

– När och hur du vill åka ?
– Var skall hållplatserna ligga?
– Vad får det kosta?
– Alla har inte en smart telefon, så något enklare system med biljetter?

Så enligt statistiken: 2021 var det 32 123 resande på 365 dagar. Vi tänker att alla dessa köpte en biljett, det vill säga 88 biljetter per dag och detta delat på tre rutter som körs hel- och halvtimmar, det vill säga 22 varv det vill säga 88 biljetter på 66 turer blir 1,3 resande per varv bussen kör. 1,3 biljetter ska täcka en halvtimmas brukande av buss + löner + underhåll med mera. För kommunen blir det väl mer lönsamt att bjuda tilltänkt resenär på taxi? Ta bort krångligt biljettsystem och låt åkandet bli avgiftsfritt så att man hellre tar bussen än letar p-plats så kommunen slipper bygga ut för fler p-platser och tilltänkta p-hus.

Jag säger det igen, hjälp oss som bor utanför centralorten att kunna sälja andra bilen genom att göra så att även vi sydost om stan får halvtimmestrafik.
Då kommer även stadstrafiken få ökat antal resenärer. Som det är nu måste vi ha två bilar och då rullar bilarna även i city.

Kommentarsfunktionen är stängd