Nyheter

Byalag skriver till kommunen: ”Vi behöver ett snabbt agerande”

Nyheter – Vi upplever att ni inte agerar på uppenbara avvikelser eller brott mot det regelverk som vi har i dag. Det menar Dannäs Byalag i en skrivelse till Värnamo kommun. 

Efter vårt uppmärksammade reportage om den övergivna fastigheten i Dannäs har Dannäs Byalag skickat in en skrivelse till Värnamo kommun. Bilder: Pexels/David Alin

Vårt reportage om det övergivna huset i Dannäs har väckt starka reaktioner. Nu har Dannäs Byalag agerat och skickat in en skrivelse till samhällsbyggnadsnämnden där de önskar en handlingsplan från kommunens sida. Nämndens ordförande Göran Pettersson (C) säger till tidningen att företrädare på kommunens plan- och byggenhet kommer att närvara på byalagets kommande styrelsemöte.

Läs byalagets skrivelse i något redigerat skick nedan:


Dannäs – utveckling 2023

Dannäs Byalag får mycket synpunkter på hur fastigheter i Dannäs sköts och de ser ut och att detta måste åtgärdas.  

Detta är givetvis inte en uppgift för en ideell förening men med ett motto ”En förening för bygdens utveckling” men vi måste framföra våra synpunkter till berörda myndigheter och detta fall Värnamo kommun hur vi ser på saken.

I Dannäs har det de senaste åren drivits flera projekt för att få en positiv utveckling av bygden, Gavlö badplats är ett lysande exempel. Vi har ett företagande som är oerhört viktigt för bygden som exempel kan nämnas Dannäs våffelkafé, Klöfvers och så vidare. Detta är något som merparten av Dannäsbor är stolta över och där ett samarbete mellan föreningar och kommun fungerat på ett bra sätt.

Dock är det inte ovanstående som placerar Dannäs på kartan utan ”Hur ser det ut i Dannäs?”” Denna fråga får vi ofta och det gynnar verkligen inte bygdens utveckling. Tyvärr har det under en längre tid nu varit ett ansträngt läge med före detta bensinmack, före detta IOGT/NTO-lokal et cetera. Detta påverkar oss alla som invånare i en liten by nar antalet fastigheter som inte håller en ”normal” standard på tillsyn, underhåll och renhållning blir för många så blir detta en dominerande bild över byn.

Detta påverkar givetvis oss som invånare i byn, de företag som bedriver sin verksamhet på orten men även Värnamo kommuns anseende.

Vi är medvetna om att det faller på sin orimlighet att någon form av aktör som förening eller liknande skall verka i denna typ av frågor men alla invånare omfattas av olika lagar, förordningar et cetera. Det regleras hur vi skall uppträda på gemensam anläggning som exempel allmän plats eller på våra vägar. Här finns också ett regelverk som relativt snabbt kan vända ett oönskat beteende, till exempel med en bot vid nedskräpning, fortkörning et cetera.

Ni som vår kommun har ju ett uppdrag att se till att vi som är fastighetsägare sköter oss. Det kan vara allt från hur våra avloppsanläggningar till att det finns fungerande ventilation et cetera. Mycket av detta är kopplat till vår miljö.

Vi upplever att ni inte agerar på uppenbara avvikelser eller brott mot det regelverk som vi har i dag. Det har påtalats för tjänstemän inom kommunen under en längre tid i olika former om situationen och med respekt för att ”proceduren” måste ha sin korrekta gång. Om den inte startar når den aldrig fram.

Vi behöver nu ett snabbt agerande, vår närmiljö är inte bra och den status vi har nu förbättrar inte förutsättningarna.

∗ Kan man som invånare i Värnamo kommun boende i Dannäs anlägga egen deponi? Med allt vad det innebär med skadedjur, sanitär olägenhet et cetera.

Kan vi förvänta oss att det som angivets som planlagt område i Dannäs 1963 avsett som garagebyggnad skall ha en deponi på baksidan med däck och liknande? Det ser åtminstone ut att vara ett byggföretag som bedriver sin verksamhet där? 

Väl medvetna om regelverk för vad en myndighet/kommun kan göra för ingripande i privat egendom och hur processer for delgivning om åtgärd et cetera är en saktfärdig process

Vi skulle önska se en handlingsplan hur ni som kommun ser på detta. Kan vi som byalag göra något för hjälpa till att skynda på processen?

Byalaget har julmarknad den 3:e advent, det brukar vara 5-600 besökare det vore fantastiskt bra om vi kan vända nuvarande utveckling till något positivt.

Nästa planerade styrelsemöte är planerat till den 19 oktober klockan 19.00 på Dannäs Våffelkafé. Det finns möjlighet att medverka om ni har möjlighet.

Dannäs Byalag

Taggar

Dela


Läs mer

Övergivet hus irriterar närboende: ”En soptipp”
Tidigare ägare till övergivet hus riskerar vite