Samhällsbyggnadsförvaltningen

Restauranger hanterar sin verksamhet

Restauranger hanterar sin verksamhet

Nyheter Restaurangerna hanterar verksamheten väl under rådande pandemilag, visar kommunens inspektioner…

Svartmögel oroar boende

Svartmögel oroar boende

Nyheter Bristande intresse från fastighetsägare har resulterat i att en Dannäsbo har skickat in ett klagomålsärende till kommunen för att få bukt med inomhusmiljö…

Klagomål på vedeldning 

Klagomål på vedeldning 

Nyheter Starka dofter från eldande i grannhus har fått en Forshedabo att gå i taket. Nu vänder sig privatpersonen till kommunen för att få problemet utrett…

Brister i pandemilagshantering framkallade inspektion

Brister i pandemilagshantering framkallade inspektion

Nyheter Användning av samma bestick, obefintliga avstånd och oorganiserad köbildning. Brister i hantering enligt pandemilagen framkallade en oanmäld inspektion på en restaurang…

Klagomål om buller förbryllar

Klagomål om buller förbryllar

Nyheter Klagomål om tjutande ljud nattetid förbryllar Värnamoföretag. …

Klagomål på djurmatning

Klagomål på djurmatning

Nyheter Djurmatning blev ett ärende för samhällsbyggnadsförvaltningen…

Skällande hund skapade grannosämja

Skällande hund skapade grannosämja

Nyheter Klagomål om skällande hund blev en fråga för kommunen…

Oanmäld inspektion på kafé

Oanmäld inspektion på kafé

Nyheter En kaféägare i Värnamo kommun är tillkallad till möte med samhällsbyggnadsförvaltningen för genomgång av verksamhetens rutiner…

Takrenovering på gång

Takrenovering på gång

Nyheter Mor Kajsas stuga i Apladalen kan få en nostalgisk prägel…

Kontrollerar att restriktioner följs

Kontrollerar att restriktioner följs

Nyheter Fritidsavdelningen och samhällsbyggnadsförvaltningen kontrollerar att restriktioner efterlevs…

Diskuterar utredning av viadukt

Diskuterar utredning av viadukt

Nyheter En utredning för en halv miljon kronor och återkoppling inom ett år. I dag diskuterar kommunstyrelsen en ny projektutredning för en framtida viadukt…

Planerna på en ny viadukt tar form

Planerna på en ny viadukt tar form

Nyheter En ny viadukt i Värnamo tar form. Samhällsbyggnadsnämnden kommer att få ett uppdrag att göra en inledande förstudie hur och på vilket sätt en ny förbindelse kan se ut av kommunstyrelsen om 14 dagar…

JO kritisk till Värnamo kommun

JO kritisk till Värnamo kommun

Nyheter Värnamo kommun får nu kritik av Justitieombudsmannen, JO…

3 / 3123

Tips