Nyheter

Får föreläggande för allvarliga brister

Nyheter Allvarliga brister i rengöring och lokalunderhåll får kommunen att agera. Nu får en snabbmatsrestaurang ett föreläggande.

I början av februari utfördes en livsmedelsinspektion på en av kommunens snabbmatsrestauranger.  Vid inspektionstillfället upptäcktes allvarliga brister i anläggningen gällande lokalens underhåll och rengöring. Eftersom det vid upprepande tillfällen har funnits underhållsbrister i lokalen anser samhällsbyggnadsnämnden att det finns skäl att besluta om ett föreläggande.

Den 11 februari skickade kommunens livsmedelsinspektör ett delgivningskvitto om beslutet till restaurangen, som har fram till den 31 mars på sig att upprätta ett system för rengöringsrutiner och att åtgärda bristerna i lokalens underhåll. 

– Jag vet om föreläggandet och att frågan fortfarande är under utredning, säger ansvarig chef på restaurangen. 

Enligt beslutet har ni tre veckor på er att överklaga beslutet. Är det aktuellt i frågan?

– Restaurangkedjan får sköta den frågan. 

Taggar

Dela