Nyheter

Klagomål på illaluktande rök från skorsten 

Nyheter En privatperson upplever problem med rökdoft från ett närliggande företag. Nu behandlar samhällsbyggnadsförvaltningen frågan.

En privatperson upplever problem med rökdoft från ett närliggande företag. Nu behandlar samhällsbyggnadsförvaltningen frågan. Arkivbild: Pixabay

Förvaltningen har tagit emot ett klagomål från en privatperson i kommunen. Personen upplever problem med rökdoft från eldning som sker i en närliggande industrifastighet. Samhällsbyggnadsförvaltning tog kontakt med fastighetsförvaltaren när klagomålet inkom och fick svar att röken kan ha kommit från en engångseldning med fel sorts träflis. 

Efter samtalet framkom nya uppgifter från privatpersonen om att störningen har upplevts under det senaste året och flera gånger per vecka, vilket förvaltningen menar inte kan betraktas som en tillfällig störning från en engångseldning med en ”dålig batch av träflis”. Nu har förvaltningen skickat ut ett brev där företaget får fram till den 16 mars på sig att besvara klagomålet. 

Taggar