Teknik- och fritidsförvaltningen

Anetté frågar Gottlieb om Rydaholms SK

Anetté frågar Gottlieb om Rydaholms SK

Nyheter Kommer Rydaholms SK få tillgång till sin is från vecka 36 som de har önskat under flera års tid? Den frågan får sig ett svar under torsdagens kommunfullmäktige. …

Här är kommunens gång- och cykelvägsprojekt under 2023

Nyheter Från satsningar på nya cykelvägar till olika trafikutredningar. Teknik- och fritidsnämnden satsar 6,1 miljoner kronor på olika infrastrukturprojekt under det närmaste året…

Extraarbeten resulterade i underskott

Extraarbeten resulterade i underskott

Nyheter Renoveringen av Rydaholms räddningsstation blev dyrare än kommunen hade räknat med, visar slutredovisningen…

Vill utveckla lekplats – så svarar kommunen

Nyheter En kommuninvånare vill att kommunen utvecklar lekplatsen på Skördevägen. Nu har teknik- och fritidsförvaltningen utrett frågan…

Vill ha farthinder – så svarar kommunen

Vill ha farthinder – så svarar kommunen

Nyheter En kommuninvånare vill av säkerhetsskäl att kommunen bygger farthinder på två vägar i Åminne. Nu har teknik- och fritidsförvaltningen utrett frågan…

Motion om trafiksäkerhet skapade debatt

Motion om trafiksäkerhet skapade debatt

Nyheter Sverigedemokraternas motion om fartreducerande åtgärder avhandlades på kommunfullmäktige. – Det här är en högst angelägen och viktig fråga som måste tas på största allvar då vi pratar om att förebygga olyckor, säger Katja Ganekind (SD)…

Vill ha en hundrastgård i Rydaholm – så svarar kommunen

Nyheter En hundägare i Rydaholm har föreslagit att kommunen skapar en rastgård i samhället. Nu har teknik- och fritidsförvaltningen utrett ärendet. …

Myntautomater kan skrotas till förmån för sms- eller kortbetalning

Nyheter Teknik- och fritidsnämnden föreslår att myntautomater skrotas till förmån för digitala betallösningar på kommunens parkeringar i centrum…

Föreslår utökad budget för konstsnöprojekt

Föreslår utökad budget för konstsnöprojekt

Nyheter Teknik- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige utökar beviljad budget för satsning på konstnö i Borgen…

Vill öka trafiksäkerheten vid övergångsställen – så svarar kommunen

Vill öka trafiksäkerheten vid övergångsställen – så svarar kommunen

Nyheter Teknik- och fritidsförvaltningen har utrett Sverigedemokraternas motion om fartreducerande åtgärder…

Vill ha konstgräsplan i Bor – så svarar kommunen

Vill ha konstgräsplan i Bor – så svarar kommunen

Nyheter Teknik- och fritidsförvaltningen har utrett en kommuninvånares önskan på en grönskande satsning…

Får vidareutveckla stödsystem för stärkt folkhälsa

Får vidareutveckla stödsystem för stärkt folkhälsa

Nyheter Teknik- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda hur framtidens stödsystem för stärkt folkhälsa i Värnamo kommun ska utformas. …

Vill ha säker cykelväg på banvall – så svarar kommunen

Nyheter Teknik och fritidsförvaltningen har utrett populärt medborgarinitiativ. …

Kriterier för föreningsmiljon ändras 

Kriterier för föreningsmiljon ändras 

Nyheter Teknik- och fritidsförvaltningen ändrar i kriterierna för den så kallade föreningsmiljonen. …

Nämndordförande om investeringsplanen: ”En puckel”

Nämndordförande om investeringsplanen: ”En puckel”

Nyheter De kommande årens investeringsplan diskuterades på teknik- och fritidsnämndens senaste sammanträde…

Sanering och bygghandlingar skapade projektunderskott

Sanering och bygghandlingar skapade projektunderskott

Nyheter Arbetet för att skapa en ny entré till Apladalen blev dyrare än kommunen hade räknat med, visar slutredovisningen…

Dammprojekt dyrare än beräknat

Dammprojekt dyrare än beräknat

Nyheter Bygget av dammarna vid Borgen blev dyrare än kommunen hade räknat med, visar slutredovisningen…

Beskedet: De får leverera tekniska konsulter till kommunen

Beskedet: De får leverera tekniska konsulter till kommunen

Nyheter Kommunstyrelsen har sagt sitt. Tre olika firmor får leverera tekniska konsulter till kommunen under de kommande fyra åren…

Ett lyckat samarbetsprojekt 

Ett lyckat samarbetsprojekt 

Nyheter Kommunens satsning på en idrottsskola bådar gott för framtiden, visar teknik- och fritidsförvaltningens utredning. …

Vill ha förhöjt lokalbidrag – så svarar kommunen

Vill ha förhöjt lokalbidrag – så svarar kommunen

Nyheter Värnamobygdens rödakorskrets har ansökt hos kommunen om utökat lokalbidrag. Nu har teknik- och fritidsnämnden sagt sitt i ärendet…

4 / 512345

Tips