Teknik- och fritidsförvaltningen

Så mycket får föreningar betala för att hyra simhallen

Så mycket får föreningar betala för att hyra simhallen

Nyheter Visste du att föreningar kan hyra Värnamo simhall? Här får du veta det mer om prissättningen…

Så mycket kostar det att hyra Borgenstugan

Så mycket kostar det att hyra Borgenstugan

Nyheter Sugen på att anordna någon typ av arrangemang eller idrottsaktivitet i kommunens lokaler? Här får du veta mer om kostnaderna…

Så mycket kostar det att hyra ishallarna

Så mycket kostar det att hyra ishallarna

Nyheter Sugen på att anordna någon typ av arrangemang eller idrottsaktivitet? Vi ger er den uppdaterade prislistan för kommunens ishallar…

Så mycket kostar det att hyra kommunens fotbollsplaner

Så mycket kostar det att hyra kommunens fotbollsplaner

Nyheter Sugen på att anordna någon typ av arrangemang eller idrottsaktivitet? Vi ger er den uppdaterade prislistan för kommunens fotbollsplaner…

Så mycket kostar det att hyra kommunens sporthallar

Så mycket kostar det att hyra kommunens sporthallar

Nyheter Sugen på att anordna någon typ av arrangemang eller idrottsaktivitet? Vi ger er den uppdaterade prislistan för kommunens verksamheter…

Vill ha allmänhetens åkning med klubba – så svarar kommunen 

Vill ha allmänhetens åkning med klubba – så svarar kommunen 

Nyheter Kommuninvånarens förslag på spontanidrott gick inte hem hos kommunen. …

Föreningar sköter sin verksamhet

Nyheter Teknik- och fritidsnämnden godkände årets granskning av föreningar som fick bidrag under föregående år…

Vill förlänga provtagningsuppdrag 

Vill förlänga provtagningsuppdrag 

Nyheter Teknik- och fritidsnämnden vänder sig till kommunstyrelsen för att få möjlighet att genomföra provtagningsuppdraget på Ljusseveka. …

Investeringar i ishall på gång 

Investeringar i ishall på gång 

Nyheter Teknik- och fritidsförvaltningen vill påbörja uppdateringen av Talavidshallen. Nu blir frågan ett ärende för kommunfullmäktige…

Så mycket kostade gräsplanen

Så mycket kostade gräsplanen

Nyheter Kommunfullmäktige godkände slutredovisningen av konstgräsplanen i Forsheda…

Så mycket kostade förskolan

Så mycket kostade förskolan

Nyheter Kommunfullmäktige godkände slutredovisningen av Leklundens förskola…

Läktarbygge i sporthall i fokus

Läktarbygge i sporthall i fokus

Nyheter Under gårdagens kommunfullmäktige besvarade Gottlieb Granberg (M) på Fjodor Eklunds (V) frågor om ett eventuellt läktarbygge i sporthallen vid Forsheda skola…

Skatepark dyrare än beräknat 

Skatepark dyrare än beräknat 

Nyheter Skateparken i centrala Värnamo blev dyrare än kommunen hade räknat med, visar slutredovisningen. …

Får lyfta medel till flera VA-projekt

Får lyfta medel till flera VA-projekt

Nyheter Kommunfullmäktige gav teknik- och fritidsnämnden tillåtelse att lyfta medel till flera VA-projekt…

Antog höjning av VA-taxa

Antog höjning av VA-taxa

Nyheter Kommunfullmäktige antog teknik- och fritidsnämndens förslag till höjning av VA-taxan…

Siktet inställt på trygg hantering av översvämningar

Siktet inställt på trygg hantering av översvämningar

Nyheter Med lärdom från tidigare erfarenheter står säkerheten i fokus för kommunens VA-avdelning…

Ljusbyte billigare än beräknat

Ljusbyte billigare än beräknat

Nyheter Den nya belysningen i Rydaholms sporthall blev mycket billigare än kommunen hade räknat med, visar slutredovisningen. …

Pumpinstallation dyrare än beräknat

Pumpinstallation dyrare än beräknat

Nyheter Den nya värmepumpen i Apladalens kaffestuga blev dyrare än kommunen hade räknat med, visar slutredovisningen. …

Vill lyfta medel till flera VA-projekt

Vill lyfta medel till flera VA-projekt

Nyheter  Teknik- och fritidsnämnden vänder sig till kommunfullmäktige för att få lyfta medel till flera VA-projekt. …

Vill inleda VA-projekt

Vill inleda VA-projekt

Nyheter Teknik- och fritidsnämnden äskar medel hos kommunfullmäktige för VA-projektet i Herrestad…

1 / 41234

Tips