Teknik- och fritidsförvaltningen

Vill lyfta medel till flera VA-projekt

Vill lyfta medel till flera VA-projekt

Nyheter  Teknik- och fritidsnämnden vänder sig till kommunfullmäktige för att få lyfta medel till flera VA-projekt. …

Vill inleda VA-projekt

Vill inleda VA-projekt

Nyheter Teknik- och fritidsnämnden äskar medel hos kommunfullmäktige för VA-projektet i Herrestad…

Äskar medel för VA-projekt

Äskar medel för VA-projekt

Nyheter Teknik- och fritidsnämnden vänder sig till kommunfullmäktige för att få startbesked för VA-projektet i Hamra…

Fall avgjort – VA-projekt på gång

Fall avgjort – VA-projekt på gång

Nyheter Teknik- och fritidsförvaltningen äskar medel för geotekniska undersökningar inför bygget av de planerade överföringsledningarna för vatten och avlopp mellan Bor och Värnamo…

Vill ha hundrastgård – så svarar kommunen

Nyheter Teknik- och fritidsförvaltningen har utrett ett populärt medborgarinitiativ. …

Lyfter 4 miljoner för miljöhussatsning

Lyfter 4 miljoner för miljöhussatsning

Nyheter Fler kommunala fastigheter begåvas med nya miljöhus. Det står klart efter kommunfullmäktiges sammanträde…

Elevhem blir förvaltningslokaler

Elevhem blir förvaltningslokaler

Nyheter Kommunfullmäktige anvisar 3 miljoner kronor ur årets investeringsbudget till projekteringen inför en ombyggnation av två av husen på Expoområdet i Värnamo. …

Så många feriejobbade i somras 

Så många feriejobbade i somras 

Nyheter Teknik- och fritidsnämnden har informerats om årets feriearbetare. …

Upphäver 35 år gammalt beslut – möjliggör tomtförsäljning

Upphäver 35 år gammalt beslut – möjliggör tomtförsäljning

Nyheter Så länge lindarna lever skulle villatomten vara i kommunens ägo. Nu har kommunfullmäktige sagt sitt i frågan. …

Gatumiljö vid nybyggt bostadsområde ska förbättras 

Gatumiljö vid nybyggt bostadsområde ska förbättras 

Nyheter Teknik- och fritidsnämnden anvisar 1 miljon kronor till ett projekt för gatuarbeten vid det nybyggda kvarteret Sadelmakaren på Fredsgatan i Värnamo…

Stationsområde får ansiktslyft – skickar eloge till förvaltning

Stationsområde får ansiktslyft – skickar eloge till förvaltning

Nyheter Nytt vindskydd och ny busshållplats. Stationsområdet i Hånger får ett ansiktslyft. – Teknik- och fritidsförvaltningen hörsammade kritiken och har gjort det jättebra, säger Kurt Nordin (SD)…

Rondell billigare än beräknat

Nyheter Den nya rondellen vid Mossleplatån blev billigare än kommunen hade räknat med, visar slutredovisningen. …

Gottlieb svarar Bo och Britt-Marie om multiarenor

Gottlieb svarar Bo och Britt-Marie om multiarenor

Nyheter Under kvällens kommunfullmäktige svarade teknik- och fritidsnämndens ordförande Gottlieb Granberg (M) på interpellationen från Bo Svedberg (S) och Britt-Marie Sellén Nilsson (S) om multiarenorna i Rydaholm och Bredaryd…

Föreslår höjning av VA-taxa

Föreslår höjning av VA-taxa

Nyheter I fyra års tid har VA-taxan varit oförändrad i Värnamo kommun. Med anledning av dagens ekonomiska läge föreslår teknik- och fritidsnämnden nu en höjning av taxan…

Multiarenor och ny ispist på gång

Multiarenor och ny ispist på gång

Nyheter Satsningarna på ett etappvist byggande av multiarenorna i Rydaholm och Bredaryd och en ny ispist i Talavidshallen är ett steg närmare verklighet. Det står klart efter teknik- och fritidsnämndens sammanträde…

Elevhem ska bli förvaltningslokaler

Elevhem ska bli förvaltningslokaler

Nyheter Teknik- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige anvisar 3 miljoner kronor ur årets investeringsbudget till projekteringen inför en ombyggnation av två av husen på Expoområdet i Värnamo. …

Vill lyfta 87 miljoner till skolbygge

Vill lyfta 87 miljoner till skolbygge

Nyheter Teknik- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige anvisar drygt 87 miljoner kronor ur årets investeringsbudget till bygget av Västhorjaskolan…

Gata begåvas med cykelparkering

Gata begåvas med cykelparkering

Nyheter Teknik- och fritidsnämnden satsar 250 000 kronor på en cykelparkering på Kapellgatan…

Så mycket kostade förskolan

Så mycket kostade förskolan

Nyheter Kommunfullmäktige godkände slutredovisningen av Mosslelunds nya förskola…

Så ska nämnden få budgeten i balans

Så ska nämnden få budgeten i balans

Nyheter Teknik- och fritidsnämnden ställde sig bakom det upprättade förslaget till åtgärdsplan för att få en budget i balans…

2 / 41234

Tips