Teknik- och fritidsförvaltningen

Föreningar sköter sin verksamhet

Nyheter Teknik- och fritidsnämnden godkände årets granskning av föreningar som fick bidrag under föregående år…

Vill förlänga provtagningsuppdrag 

Vill förlänga provtagningsuppdrag 

Nyheter Teknik- och fritidsnämnden vänder sig till kommunstyrelsen för att få möjlighet att genomföra provtagningsuppdraget på Ljusseveka. …

Investeringar i ishall på gång 

Investeringar i ishall på gång 

Nyheter Teknik- och fritidsförvaltningen vill påbörja uppdateringen av Talavidshallen. Nu blir frågan ett ärende för kommunfullmäktige…

Så mycket kostade gräsplanen

Så mycket kostade gräsplanen

Nyheter Kommunfullmäktige godkände slutredovisningen av konstgräsplanen i Forsheda…

Så mycket kostade förskolan

Så mycket kostade förskolan

Nyheter Kommunfullmäktige godkände slutredovisningen av Leklundens förskola…

Läktarbygge i sporthall i fokus

Läktarbygge i sporthall i fokus

Nyheter Under gårdagens kommunfullmäktige besvarade Gottlieb Granberg (M) på Fjodor Eklunds (V) frågor om ett eventuellt läktarbygge i sporthallen vid Forsheda skola…

Skatepark dyrare än beräknat 

Skatepark dyrare än beräknat 

Nyheter Skateparken i centrala Värnamo blev dyrare än kommunen hade räknat med, visar slutredovisningen. …

Får lyfta medel till flera VA-projekt

Får lyfta medel till flera VA-projekt

Nyheter Kommunfullmäktige gav teknik- och fritidsnämnden tillåtelse att lyfta medel till flera VA-projekt…

Antog höjning av VA-taxa

Antog höjning av VA-taxa

Nyheter Kommunfullmäktige antog teknik- och fritidsnämndens förslag till höjning av VA-taxan…

Siktet inställt på trygg hantering av översvämningar

Siktet inställt på trygg hantering av översvämningar

Nyheter Med lärdom från tidigare erfarenheter står säkerheten i fokus för kommunens VA-avdelning…

Ljusbyte billigare än beräknat

Ljusbyte billigare än beräknat

Nyheter Den nya belysningen i Rydaholms sporthall blev mycket billigare än kommunen hade räknat med, visar slutredovisningen. …

Pumpinstallation dyrare än beräknat

Pumpinstallation dyrare än beräknat

Nyheter Den nya värmepumpen i Apladalens kaffestuga blev dyrare än kommunen hade räknat med, visar slutredovisningen. …

Vill lyfta medel till flera VA-projekt

Vill lyfta medel till flera VA-projekt

Nyheter  Teknik- och fritidsnämnden vänder sig till kommunfullmäktige för att få lyfta medel till flera VA-projekt. …

Vill inleda VA-projekt

Vill inleda VA-projekt

Nyheter Teknik- och fritidsnämnden äskar medel hos kommunfullmäktige för VA-projektet i Herrestad…

Äskar medel för VA-projekt

Äskar medel för VA-projekt

Nyheter Teknik- och fritidsnämnden vänder sig till kommunfullmäktige för att få startbesked för VA-projektet i Hamra…

Fall avgjort – VA-projekt på gång

Fall avgjort – VA-projekt på gång

Nyheter Teknik- och fritidsförvaltningen äskar medel för geotekniska undersökningar inför bygget av de planerade överföringsledningarna för vatten och avlopp mellan Bor och Värnamo…

Vill ha hundrastgård – så svarar kommunen

Nyheter Teknik- och fritidsförvaltningen har utrett ett populärt medborgarinitiativ. …

Lyfter 4 miljoner för miljöhussatsning

Lyfter 4 miljoner för miljöhussatsning

Nyheter Fler kommunala fastigheter begåvas med nya miljöhus. Det står klart efter kommunfullmäktiges sammanträde…

Elevhem blir förvaltningslokaler

Elevhem blir förvaltningslokaler

Nyheter Kommunfullmäktige anvisar 3 miljoner kronor ur årets investeringsbudget till projekteringen inför en ombyggnation av två av husen på Expoområdet i Värnamo. …

Så många feriejobbade i somras 

Så många feriejobbade i somras 

Nyheter Teknik- och fritidsnämnden har informerats om årets feriearbetare. …

2 / 512345

Tips