Nyheter

Beviljade hjärtansvärda initiativ

Nyheter Teknik- och fritidsnämnden stöttar Bors SK med bidrag för inköp av värmeskåp till hjärtstartare och bidrag till lokalhyra av Bors sporthall på fredagar.

Teknik- och fritidsnämnden stöttar Bors SK med bidrag för inköp av värmeskåp till hjärtstartare och bidrag till lokalhyra av Bors sporthall på fredagar. Arkivbilder: Sara Mejving/Peter Magnusson

Bors SK har ansökt hos Värnamo kommun om extra bidrag på 14 750 kronor för ett värmeskåp för hjärtstartare samt installation. Föreningen berättar i ansökan att de har investerat i en hjärtstartare som nu finns i deras klubblokal, men som de vill tillgängliggöra för allmänheten, vilket kräver ett värmeskåp anpassar för utomhusbruk. Värmeskåpet är tänkt att placeras på föreningslokalen nordöstra yttervägg, mot parkeringen och aktivitetsområdet på Bors skola. 

Föreningen ansökte också om ett extra bidrag på 13 400 kronor. De pengarna avses användas till ett projekt för att anordna aktiviteter för ungdomar mellan 13 till 18 år en fredag i månaden i Bors sporthall under året. Föreningens förhoppning är att skapa en trygg samlingsplats där bygdens ungdomar kan umgås och röra på sig och för att kunna erbjuda olika aktiviteter. Bidraget är tänkt att användas för att köpa in material såsom basketbollar, pingisrack, badmintonrack och innebandyklubbor, samt för lokalhyra. 

Teknik- och fritidsförvaltningen såg det som rimligt att bevilja hela bidraget för inköp och installation av värmeskåpet. De menar att det är en god investering med en bra placering som kan komma att rädda liv. Klubbens ordförande Erik Unnersjö välkomnar kommunens besked.

– Självklart ser vi positivt på detta besked vilket möjliggör att hjärtstartaren blir tillgänglig för alla, säger Erik Unnersjö.

När det gällde den andra ansökan ser förvaltningen det som en positiv insats som kan göra stor samhällsnytta för ortens ungdomar. De ansåg det rimligt att bevilja hela den begärda summan för lokalhyra på 5 200 kronor och hälften av materialkostnaderna på 3 100 kronor.

– Det här var ett väldigt bra initiativ, menar nämndens ordförande Gottlieb Granberg (M).

 

Taggar

Dela