covid-19

Ny rapport: resa kollektivt säkrare än matbutiker menar pendlare

Notiser Antalet resenärer i kollektivtrafiken har minskat dramatiskt sedan covid-19 började spridas. Men pandemin har inte bara påverkat antalet resenärer, utan också känslorna hos de som reser. Stämningen i kollektivtrafiken har blivit mildare, och en sorts gemensam respekt har vuxit fram. Samtidigt har en del osäkerhet kring tidigare självklara beteenden uppstått, exempelvis vilket agerande som är rätt då en medpassagerare behöver hjälp…

Nästa vecka påbörjas vaccinering av hemtjänstpersonal

Notiser Vaccineringen mot covid-19 går hittills enligt plan. Det betyder att den första gruppen inom fas 1, personer inom äldreboenden, snart har fått sin första vaccindos, och att vi från och med nästa vecka erbjuder vaccination till personer som har hemtjänst, deras nära hushållskontakter och personal inom kommunal vård och omsorg…

Nio fall av covid-19 inom omsorgen

Nio fall av covid-19 inom omsorgen

Nyheter Omsorgsförvaltningen rapporterar i dag att det finns nio bekräftade fall av covid-19 inom verksamheten…

Krislägesavtal är aktiverat

Krislägesavtal är aktiverat

Nyheter Det så kallade krislägesavtalet är aktiverat i Region Jönköpings län från måndag 4 januari 2021 för medarbetare inom vården av patienter med covid-19 samt opererande verksamheter. Det innebär bland annat att arbetstiden förlängs till 48 timmar i veckan och att sjukvården blir bättre rustad för att möta det ökande behovet av bemanning…

Fortsatt hög smittspridning – utökad möjlighet till provtagning

Notiser Region Jönköpings län har extra öppet för invånare för provtagning av covid –19 i samband med nyårshelgen. En hög andel som provtogs under annandagen den 26 december testade positivt för covid -19…

”Det känns fantastiskt att påbörja resan mot ett normalläge”

”Det känns fantastiskt att påbörja resan mot ett normalläge”

Nyheter Omsorgschefen Ulrika Gustafsson gläds över att vaccinet har kommit till Sverige. …

Nu startar vaccineringen i länet

Nu startar vaccineringen i länet

Nyheter De första doserna av vaccin mot covid-19 finns nu i Sverige. Samtliga 13 kommuner kommer att ha tillgång till vaccin söndag 27 och måndag 28 december. Uppdaterat…

Muterat coronavirus upptäckt i Sverige

Muterat coronavirus upptäckt i Sverige

Nyheter Ett fall av covid-19 som analyserats i Sverige har visat sig vara den variant av viruset som rapporterats från Storbritannien med flera länder. Det var inte oväntat, och fyndet påminner om vikten av att alla följer gällande råd och rekommendationer för minskad smittspridning…

Vaccinet har nått Sverige!

Vaccinet har nått Sverige!

Nyheter De första doser vaccin som Sverige har beställt har nu levererats enligt plan. De körs under lördagen ut till samtliga regioner, så att de som har planerat att börja vaccinera under söndagen kan göra detta…

Nu startar vaccineringen i länet

Notiser De första doserna av vaccin mot covid-19 är på väg till Sverige. Så fort de tilldelade doserna är på plats i Jönköpings län, kan vaccineringen mot covid-19 starta. Samtliga 13 kommuner kommer att ha tillgång till vaccin söndag 27 och måndag 28 december…

Fler anpassningar av kommunal verksamhet

Fler anpassningar av kommunal verksamhet

Nyheter Till följd av regeringens beslut om kraftigare åtgärder för att stoppa spridningen av coronaviruset görs nu fler anpassningar av de kommunala verksamheterna…

Färre fall i Värnamo

Färre fall i Värnamo

Nyheter Den senaste veckan visar en nedgång av fall av covid-19 i Värnamo, visar Folkhälsomyndighetens statistik…

Fler fall inom omsorgen

Fler fall inom omsorgen

Nyheter Omsorgsförvaltningen noterar flera fall av covid-19 inom verksamheten…

Har ökat med 31 procent

Har ökat med 31 procent

Nyheter Antalet fall av covid-19 har ökat med 31 procent den senaste veckan i Värnamo, visar Folkhälsomyndighetens statistik…

Lägesrapport från omsorgsförvaltningen 10 december

Lägesrapport från omsorgsförvaltningen 10 december

Nyheter Omsorgsförvaltningen noterar ett dödsfall och två fall av bekräftad covid-19…

Antal fall inom omsorgen minskar

Antal fall inom omsorgen minskar

Nyheter Antalet fall av covid-19 inom kommunens omsorgsverksamhet minskar, visar nya siffror…

Färre fall i Värnamo

Färre fall i Värnamo

Nyheter Antalet nya fall av covid-19 har minskat med 33 procent i Värnamo den senaste veckan, visar ny statistik…

Kontrollerar att restriktioner följs

Kontrollerar att restriktioner följs

Nyheter Fritidsavdelningen och samhällsbyggnadsförvaltningen kontrollerar att restriktioner efterlevs…

Bekräftade fall inom omsorgen

Bekräftade fall inom omsorgen

Nyheter Fyra fall av covid-19 har bekräftats inom omsorgen…

234 nya fall i Värnamo

234 nya fall i Värnamo

Nyheter I Värnamo har det under de senaste två veckorna rapporterats 234 nya fall av covid-19, visar Folkhälsomyndighetens statistik…

5 / 7Första...34567

Tips