Nyheter

Fortsatt lägst smittspridning i länet

Nyheter Värnamo kommun har fortsatt lägst smittspridning i länet, visar Folkhälsomyndighetens senaste rapport.

Värnamo kommun har haft lägst smittspridning i länet den senaste veckan, visar Folkhälsomyndighetens senaste siffror. Illustration: Newsworthy

Den senaste veckan har 54 nya bekräftade fall av covid-19 rapporterats i Värnamo kommun. Det är en nedgång jämfört med den föregående veckan (−13 fall).

Sett till befolkningen har Värnamo haft 160 nya fall per 100 000 invånare, under den senaste veckan. 

I hela Jönköpings län rapporterades 1 139 nya fall den senaste veckan, vilket är ungefär lika många som under föregående vecka.

Flest nya fall i länet, sett till befolkningen, rapporterades i Gnosjö kommun, som hade 670 fall per 100 000 invånare under den senaste veckan.

Totalt har 2 589 personer personer i Värnamo fått sin första vaccindos fram till vecka 9 enligt nationella vaccinationsregistret. Det innebär att 9,5 procent av den vuxna befolkningen fått minst en dos.

Totalt har 30 714 personer i Jönköpings län fått sin första vaccindos fram till vecka 9. Det motsvarar ungefär 10,8 procent av befolkningen.

Den senaste veckan har sju nya covid-19-patienter skrivits in på intensivvårdsavdelning i Jönköpings län. 

Under vecka 9 rapporterade Jönköpings län att fyra personer med covid-19 avlidit.

Totalt har 516 personer i Jönköpings län dött av covid-19 sedan pandemins start.

Fotnot: Folkhälsomyndighetens källa. Ovan uppgifter uppdateras varje torsdag med data fram till föregående söndag.

Källa: Pressmeddelande från Newsworthy

Taggar