Nyheter

Antalet bekräftade fall sjunker

Nyheter Antalet bekräftade fall av covid-19 fortsätter minska i Värnamo kommun, visar Folkhälsomyndighetens senaste rapport.

Illustration: Newsworthy

Den senaste veckan har 71 nya bekräftade fall av covid-19 rapporterats i Värnamo kommun. Det är en nedgång jämfört med den föregående veckan (−5 fall).

Sett till befolkningen har Värnamo haft 210 nya fall per 100 000 invånare, under den senaste veckan. Jämfört med resten av landet är det här en ganska genomsnittlig nivå.

I hela Jönköpings län rapporterades 1 081 nya fall den senaste veckan, vilket är ungefär lika många som under den föregående veckan. 

Flest nya fall i länet, sett till befolkningen, rapporterades i Gislaveds kommun, som hade 480 fall per 100 000 invånare under den senaste veckan.

Totalt har 1 438 personer i Värnamo fått sin första vaccindos fram till vecka 7, enligt Nationella vaccinationsregistret. Det innebär att 5,3 procent av den vuxna befolkningen fått minst en dos.

Totalt har 18 080 personer i Jönköpings län fått sin första vaccindos fram till vecka 7. Det motsvarar ungefär 6,3 procent av befolkningen.

Den senaste veckan har sex nya covid-19-patienter skrivits in i Jönköpings län. Följande graf visar hur inskrivningarna har utvecklats över tid.

Under vecka 7 rapporterade Jönköpings län att nio personer med covid-19 avlidit.

Totalt har 499 personer i Jönköpings län dött av covid-19 sedan pandemins start.

Fotnot: Folkhälsomyndighetens källa. Ovan uppgifter uppdateras varje torsdag med data fram till föregående söndag.

Källa: Pressmeddelande från Newsworthy

Taggar