Nyheter

Antalet bekräftade fall sjunker

Nyheter Antalet bekräftade fall av covid-19 minskar i Värnamo kommun, visar Folkhälsomyndighetens senaste rapport.

Illustration: Newsworthy

Den senaste veckan har 76 nya bekräftade fall av covid-19 rapporterats i Värnamo kommun. Det är en nedgång jämfört med den föregående veckan (−8 fall).

Sett till befolkningen har Värnamo haft 220 nya fall per 100 000 invånare, under den senaste veckan. Jämfört med resten av landet är det här en förhållandevis hög nivå.

I hela Jönköpings län rapporterades 1 065 nya fall den senaste veckan, vilket är något fler än under den föregående veckan (+13 procent). 

Flest nya fall i länet, sett till befolkningen, rapporterades i Sävsjö kommun, som hade 570 fall per 100 000 invånare under den senaste veckan.

Totalt har 1 309 personer i Värnamo fått sin första vaccindos fram till vecka sex. Det innebär att 4,8 procent av den vuxna befolkningen fått minst en dos. 

Totalt har 15 404 personer i Jönköpings län fått sin första vaccindos fram till vecka 6. Det motsvarar ungefär 5,4 procent av befolkningen.

Den senaste veckan har 12 nya covid-19-patienter skrivits in i Jönköpings län. Följande graf visar hur inskrivningarna har utvecklats över tid.

Under vecka 6 rapporterade Jönköpings län att 2 personer med covid-19 avlidit.

Totalt har 487 personer i Jönköpings län dött av covid-19 sedan pandemins start.

Fotnot: Folkhälsomyndighetens källa. Ovan uppgifter uppdateras varje torsdag med data fram till föregående söndag.

Källa: Pressmeddelande från Newsworthy

Taggar