covid-19

Fem smittade inom omsorgen

Fem smittade inom omsorgen

Nyheter Omsorgsförvaltningen rapporterar att det finns fem bekräftade fall av covid-19 inom verksamheten…

Toppar listan i länet – flest coronafall per invånare

Toppar listan i länet – flest coronafall per invånare

Nyheter Värnamo har just nu fler coronafall per invånare än någon annan kommun i Jönköpings län, visar Folkhälsomyndighetens statistik…

Hans-Göran samtalade om covid-19 med kronprinsessparet

Hans-Göran samtalade om covid-19 med kronprinsessparet

Nyheter På torsdagen samtalade kommunstyrelsens ordförande Hans-Göran Johansson med kronprinsessan Victoria och prins Daniel med anledning av coronapandemin. Bland annat uppmärksammade kronprinsessparet Glädjekällans musikvideo ”Tills det vänder”…

Säkerställer lagenligt kundflöde

Säkerställer lagenligt kundflöde

Nyheter Max 25 kunder åt gången. Systembolaget i Värnamo har anpassat verksamheten i enlighet med pandemilagen…

Intensivvårdspersonal vaccineras mot covid-19

Intensivvårdspersonal vaccineras mot covid-19

Nyheter Under onsdag och torsdag blir ett begränsat antal medarbetare på länets tre intensivvårdsavdelningar vaccinerade mot covid-19. Detta för att ta tillvara alla de vaccindoser som just nu används till boende inom hemtjänst, familjekontakter och kommunal vård- och omsorgspersonal, den så kallade Fas 1…

Säkerheten framför allt är Thomas paroll

Säkerheten framför allt är Thomas paroll

Nyheter Med anledning av den nya pandemilagen står frisören Thomas Borglin redo att erbjuda en covidanpassad upplevelse…

Café anpassar sig efter pandemilag

Café anpassar sig efter pandemilag

Nyheter I söndags trädde den så kallade pandemilagen i kraft. På café Duvan i Värnamo är man redo…

Ny rapport: resa kollektivt säkrare än matbutiker menar pendlare

Notiser Antalet resenärer i kollektivtrafiken har minskat dramatiskt sedan covid-19 började spridas. Men pandemin har inte bara påverkat antalet resenärer, utan också känslorna hos de som reser. Stämningen i kollektivtrafiken har blivit mildare, och en sorts gemensam respekt har vuxit fram. Samtidigt har en del osäkerhet kring tidigare självklara beteenden uppstått, exempelvis vilket agerande som är rätt då en medpassagerare behöver hjälp…

Nästa vecka påbörjas vaccinering av hemtjänstpersonal

Notiser Vaccineringen mot covid-19 går hittills enligt plan. Det betyder att den första gruppen inom fas 1, personer inom äldreboenden, snart har fått sin första vaccindos, och att vi från och med nästa vecka erbjuder vaccination till personer som har hemtjänst, deras nära hushållskontakter och personal inom kommunal vård och omsorg…

Nio fall av covid-19 inom omsorgen

Nio fall av covid-19 inom omsorgen

Nyheter Omsorgsförvaltningen rapporterar i dag att det finns nio bekräftade fall av covid-19 inom verksamheten…

Krislägesavtal är aktiverat

Krislägesavtal är aktiverat

Nyheter Det så kallade krislägesavtalet är aktiverat i Region Jönköpings län från måndag 4 januari 2021 för medarbetare inom vården av patienter med covid-19 samt opererande verksamheter. Det innebär bland annat att arbetstiden förlängs till 48 timmar i veckan och att sjukvården blir bättre rustad för att möta det ökande behovet av bemanning…

Fortsatt hög smittspridning – utökad möjlighet till provtagning

Notiser Region Jönköpings län har extra öppet för invånare för provtagning av covid –19 i samband med nyårshelgen. En hög andel som provtogs under annandagen den 26 december testade positivt för covid -19…

”Det känns fantastiskt att påbörja resan mot ett normalläge”

”Det känns fantastiskt att påbörja resan mot ett normalläge”

Nyheter Omsorgschefen Ulrika Gustafsson gläds över att vaccinet har kommit till Sverige. …

Nu startar vaccineringen i länet

Nu startar vaccineringen i länet

Nyheter De första doserna av vaccin mot covid-19 finns nu i Sverige. Samtliga 13 kommuner kommer att ha tillgång till vaccin söndag 27 och måndag 28 december. Uppdaterat…

Muterat coronavirus upptäckt i Sverige

Muterat coronavirus upptäckt i Sverige

Nyheter Ett fall av covid-19 som analyserats i Sverige har visat sig vara den variant av viruset som rapporterats från Storbritannien med flera länder. Det var inte oväntat, och fyndet påminner om vikten av att alla följer gällande råd och rekommendationer för minskad smittspridning…

Vaccinet har nått Sverige!

Vaccinet har nått Sverige!

Nyheter De första doser vaccin som Sverige har beställt har nu levererats enligt plan. De körs under lördagen ut till samtliga regioner, så att de som har planerat att börja vaccinera under söndagen kan göra detta…

Nu startar vaccineringen i länet

Notiser De första doserna av vaccin mot covid-19 är på väg till Sverige. Så fort de tilldelade doserna är på plats i Jönköpings län, kan vaccineringen mot covid-19 starta. Samtliga 13 kommuner kommer att ha tillgång till vaccin söndag 27 och måndag 28 december…

Fler anpassningar av kommunal verksamhet

Fler anpassningar av kommunal verksamhet

Nyheter Till följd av regeringens beslut om kraftigare åtgärder för att stoppa spridningen av coronaviruset görs nu fler anpassningar av de kommunala verksamheterna…

Färre fall i Värnamo

Färre fall i Värnamo

Nyheter Den senaste veckan visar en nedgång av fall av covid-19 i Värnamo, visar Folkhälsomyndighetens statistik…

Fler fall inom omsorgen

Fler fall inom omsorgen

Nyheter Omsorgsförvaltningen noterar flera fall av covid-19 inom verksamheten…

1 / 41234

Tips