Nyheter

Sjukdomarna sprider sig –fler och fler sjuka

Nyheter Smittspridningen av covid-19, influensa och RS-virus fortsätter att vara omfattande. Antalet bekräftade fall av covid-19 fortsätter att öka inom hemtjänst och på SÄBO, särskilda boenden för äldre.

Med nya data från vecka 51 konstaterar Folkhälsomyndigheten att Sverige har en fortsatt omfattande smittspridning av luftvägsinfektioner.

Hittills har 37 nya intensivvårdade patienter med bekräftad covid-19 rapporterats under vecka 51 men antalet väntas stiga på grund av efterrapporteringar. De föregående tre veckorna rapporterades i medeltal 42 nya patienter per vecka. Hittills har 218 bekräftade fall rapporterats avlidna med covid-19 vecka 50. Det kan jämföras med ett medeltal på 122 avlidna de tre föregående veckorna.

– Vi ser en ökning i antal fall av covid-19 inom hemtjänst och på SÄBO. Vi bedömer samhällsspridningen som omfattande och det påverkar belastningen på vården och antalet avlidna. Det är för tidigt att säga när toppen i smittspridningen kommer att nås, säger Anders Lindblom, statsepidemiolog.

På grund av julhelgen kan det vara en viss eftersläpning i data som rapporteras in och antalet diagnosticerade fall kan påverkas av tillfälligt förändrade sökmönster till vård och provtagning.

Influensa och RS-virus

Bekräftade fall av influensa har ökat med 60 procent mellan vecka 50 och 51. Sedan säsongen startade vecka 48 har ökningen av antal fall varit kraftig. Hittills är det influensatyp A som dominerar.

Fallen av RS-virus ökade med 14 procent under vecka 51 jämfört med vecka 50. Antalet personer som vårdas inom intensivvården med RS-virus eller influensa har ökat de senaste veckorna.

Vaccination hjälper

Folkhälsomyndigheten påminner om vikten av att vaccinera sig mot covid-19 och influensa enligt gällande rekommendation för att minska risken för allvarlig sjukdom. Det är möjligt att kombinera vaccination mot influensa med vaccination mot covid-19.

Den som är sjuk med symtom på luftvägsinfektion bör stanna hemma och undvika nära kontakt med andra för att inte sprida smittan vidare oavsett om man har covid-19, influensa, RS-virus eller annan luftvägsinfektion.

Taggar

Dela