Nyheter

Antalet smittade har ökat med 63 procent den senaste veckan

Nyheter Den nedåtgående trenden bland smittade av covid-19 i Värnamo har vänt, visar Folkhälsomyndighetens senaste veckostatistik.

Antalet fall av covid-19 har ökat med 63 procent den senaste veckan. Illustration: Newsworthy

Den senaste veckan har 90 nya bekräftade fall av covid-19 rapporterats i Värnamo kommun. Det är en nedgång jämfört med den föregående veckan (+36 fall).

Sett till befolkningen har Värnamo haft 260 nya fall per 100 000 invånare, under den senaste veckan. 

I hela Jönköpings län rapporterades 1 402 nya fall den senaste veckan, vilket är 23 procent fler än under den föregående veckan.

Flest nya fall i länet rapporterades i Gnosjö kommun, som hade 1 140 fall per 100 000 invånare under den senaste veckan.

Totalt har 3 178 personer i Värnamo fått sin första vaccindos fram till vecka 9 enligt nationella vaccinationsregistret. Det innebär att 11,7 procent av den vuxna befolkningen fått minst en dos.

Totalt har 37 548 personer i Jönköpings län fått sin första vaccindos fram till vecka 10. Det motsvarar ungefär 13,2 procent av befolkningen.

Den senaste veckan har nio nya covid-19-patienter skrivits in på intensivvårdsavdelning i Jönköpings län. 

Under vecka 10 rapporterade Jönköpings län att fem personer med covid-19 avlidit.

Totalt har 522 personer i Jönköpings län dött av covid-19 sedan pandemins start.

Fotnot: Folkhälsomyndighetens källa. Ovan uppgifter uppdateras varje torsdag med data fram till föregående söndag.

Källa: Pressmeddelande från Newsworthy

Taggar