Trygghet

Trygghetscenter invigt: ”Det här är framtiden”

Trygghetscenter invigt: ”Det här är framtiden”

Nyheter I dag invigdes Värnamos nya trygghetscenter med pompa och ståt. – Det här är framtiden, menar förvaltningschefen Fredrik Wallström på medborgarförvaltningen…

Besvarar förslag om fritidsledare

Besvarar förslag om fritidsledare

Nyheter Med fler fritidsledare i tjänst anser barn- och utbildningsnämnden förslaget om fler fritidsledare i skolan som besvarat. …

Många unga vuxna känner trygghet

Notiser I en ny undersökning av hur unga vuxna (18-23 år) upplever tryggheten i den fysiska utemiljön har Jönköping den näst högsta andelen som beskriver att de är trygga i sitt område oavsett tid på dygnet. Bara Uppsala kommer högre. I Jönköping ligger kollektivtrafiken i topp som den plats där unga vuxna upplever mest otrygghet, jämfört med resten av de undersökta städerna där torg och centrum är vanligast. Bristande belysning är den främsta orsaken till upplevd otrygghet i de offentliga miljöerna i samtliga undersökta städer…

Samverkan ökar tryggheten i utsatta områden

Notiser Råslätt anses vara ett utsatt område inom Polisområde Jönköping. Polisens uppgift där är bland annat att arbeta med brottsförebyggande åtgärder tillsammans med andra goda krafter för att skapa ett tryggt och bra område att leva och bo i…

Vill se fler fritidsledare i skolan 

Vill se fler fritidsledare i skolan 

Nyheter "Om skolan hade fler fritidsledare skulle skolan kunna bli en tryggare plats, man kan engagera elever, höja motivationen och anordna aktiviteter", skriver en kommuninvånare som har skickat in ett medborgarinitiativ. …

Seriösa arbetsgivare har kollektivavtal för att trygga sina anställda

Seriösa arbetsgivare har kollektivavtal för att trygga sina anställda

Nyheter "Så här talar en arbetsgivare som inte har kollektivavtal och därmed inte tycker att de anställda ska ha trygghet i sina anställningar". Läs Socialdemokraternas debattartikel nedan…

Partiledare Åkesson: Gängkriminalitet största valfrågan

Partiledare Åkesson: Gängkriminalitet största valfrågan

Nyheter Till Flanaden i Värnamo anlände partiledare Jimmie Åkesson (SD) under ett stort säkerhetspådrag…

Får utöka föreningsvandringarna

Får utöka föreningsvandringarna

Nyheter Kommunstyrelsen gav klartecken till att avsätta en årlig budget på 200 000 kronor för utökade föreningsvandringar…

Vill utöka föreningsvandringar 

Vill utöka föreningsvandringar 

Nyheter För att öka kommuninvånarnas trygghet ser kommunledningsförvaltningen ett behov av en ökad vuxennärvaro. Nu föreslår förvaltningen kommunstyrelsen att avsätta en årlig budget på 200 000 kronor för utökade föreningsvandringar. …

Uppmanar kommunen till handling: ”Måste tas på större allvar” 

Uppmanar kommunen till handling: ”Måste tas på större allvar” 

Nyheter Gymnasieläraren Aldijana Puskar Imsirovic uppmanar kommunen att agera efter det senaste inbrottet på Figy. …

Skyddet för visselblåsare stärks

Notiser Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss om genomförandet av EU:s visselblåsardirektiv. Förslaget innebär att skyddet för den som larmar om missförhållanden på sin arbetsplats förstärks ytterligare…

Motion med trygghet i fokus

Motion med trygghet i fokus

Nyheter Ordningsvakter och övervakningskameror i utsatta områden. Sverigedemokraterna vill öka tryggheten i Värnamo och har lämnat in en motion till kommunfullmäktige…

Skolungdomar känner sig trygga

Skolungdomar känner sig trygga

Nyheter Över 90 procent av kommunens skolungdomar känner trygghet i skolmiljön, visar en ny elevenkät…

Tips