Nyheter

Trygghetscenter invigt: ”Det här är framtiden”

Nyheter I dag invigdes Värnamos nya trygghetscenter med pompa och ståt. – Det här är framtiden, menar förvaltningschefen Fredrik Wallström på medborgarförvaltningen.

I dag invigdes Värnamo Trygghetscenter i turistbyråns tidigare lokaler på Storgatan.  [1/1]

I lokalerna på Storgatan kommer bland andra fältsekreterare, polis och tjänstepersoner från enheten för trygghet och säkerhet att under vissa dagar sitta tillsammans. Syftet med att placera olika funktioner under samma tak är att på så sätt stärka samverkan mellan de som arbetar med att öka tryggheten och minska brottsligheten.

– Jag är som nybliven kommunstyrelseordförande glad att stå här i dag. Vi har under de senaste åren sett en ökad otrygghet i samhället och jag är väldigt glad över att kommunen 2019 beslutade sig för att arbeta för en ökad trygghet och säkerhet genom att samla olika funktioner under ett och samma tak. Jag önskar alla inblandade som kommer att vara här ett stort lycka till, säger kommunstyrelsens ordförande Tobias Pettersson (M).

Kommunens säkerhetssamordnare Marcus Skytt var väldigt glad över invigningen.

– Det betyder jättemycket att stå här i dag. När jag satt och pratade med Fredrik (Wallström, förvaltningschef på medborgarförvaltningen) en dag så sa jag till honom att jag har en vision om att Värnamo kommun får ett eget trygghetscenter efter att ha hört om en annan kommuns satsning på ett trygghetscenter. Nu är den dagen här. Genom den här möjligheten kan vi få en gemensam lägesbild och arbeta mer effektivt i samverkan för att öka tryggheten och säkerheten, säger Marcus Skytt.

– Fältsekreterarna och medlare finns stationerade här redan i dag och under onsdagskvällarna kommer det att vara öppet för allmänheten. Då ska man bland annat kunna träffa fältsekreterare, polis, räddningstjänst, vår säkerhetssamordnare, men även brottsofferjour. Vi har fastställt de kommande två månadernas schema och har gjort ett preliminärt schema för våren, säger Lucas Seiron, enhetschef för kommunens förebyggande insatser.

– Vi tycker att det här är en bra satsning och rätt väg för kommuninvånarna. Det här är ett jättespännande steg för framtiden och från polismyndighetens sida så önskar vi stort lycka till och ser fram emot att vara med i den här satsningen, säger kommunpolisen Andreas Sjöqvist.

Förvaltningschefen Fredrik Wallström avrundade talarrundan.

– Kommunen vill satsa på en ökad trygghet och säkerhet och i februari förra året togs beslutet att skapa ett trygghetscenter. Det här är framtiden och vi ser fram emot den här satsningen.

Taggar

Dela


2 reaktioner på Trygghetscenter invigt: ”Det här är framtiden”

Vi får väl ändå tro att de som döms till fängelse kommer att sitta inburade där och inte skapar någon oro för kommuninvånarna. Största problemet blir kanske att hitta personal som vill jobba där. Det verkar fattas personal överallt nuförtiden! Med personalbrist kommer utbrändhet och sjukskrivningar. Så ser det ut på många håll! Åratal av neddragningar och besparingar straffar sig nu och samhället får ta smällarna! Många mår dåligt av det sjuka samhälle vi nu har fått! Kanske kan trygghetscenter få en viktig roll för en medmänniska som kommit i kläm i det nya normlösa samhälle vi nu fått? Skulle det nya fängelset inte lyckas rekrytera rätt personal kan H-O Karlssons teori plötsligt bli verklighet då de första rymningarna blir ett faktum.

Ännu en politisk symbolhandling utan substans.
Frågan är på vilket sätt detta center skulle kunna minska allmänhetens utsatthet för den eskalerande brottsligheten som inte låter sig hejdas av vackra ord?
Och märkväl att samma kommun som nu säger sig värna om kommuninvånarnas trygghet är samma som välkomnar fängelsebygge som skall inhysa dem som begår de brott som skapar den otrygghet kommunen säger sig vilja bekämpa.
Motivet är att man tror att fängelset kommer att bli en ekonomisk succé för kommunen.
Snacka om att tala med kluven tunga!

Kommentarsfunktionen är stängd