Nyheter

Besvarar förslag om fritidsledare

Nyheter Med fler fritidsledare i tjänst anser barn- och utbildningsnämnden förslaget om fler fritidsledare i skolan som besvarat.

Med fler fritidsledare i tjänst anser barn- och utbildningsnämnden förslaget om fler fritidsledare i skolan som besvarat. Bild: Pressbild

Under hösten skrev vi om att en medborgare ville ha fler fritidsledare i skolan. Nu har barn- och utbildninsnämnden utrett förslaget. Nämnden konstaterar att kommunen nyligen har utökat resurserna till fritidsledare på skolan. Genom budgetökningen har kommunen anställt två nya fritidsledare som arbetar med att förebygga ohälsa och öka tryggheten för våra elever både i skolan och på fritiden. 

Utöver den utökningen finns det fritidsledare, sociala mentorer och skolresurser på våra skolor, framför allt i de äldre åren i grundskolan. Deras uppgifter ser lite olika ut beroende på skola men den gemensamma nämnaren för uppdragen är att finnas som en stödjande vuxen som ordnar trygghetsskapande aktiviteter som engagerar eleverna. 

Med bakgrunden i ovanstående uppgifter beslutade barn- och utbildningsnämnden på sitt senaste sammanträde att föreslå till kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige besluta att anse förslaget som besvarat. 

Taggar