Nyheter

Skolungdomar känner sig trygga

Nyheter Över 90 procent av kommunens skolungdomar känner trygghet i skolmiljön, visar en ny elevenkät.

Under den digital pressträffen angående satsningen ”Vuxna på stan”, presenterades även skolans arbete med trygghetsfrågor.

Barn- och utbildningsförvaltningen tar den senaste tidens uppkomna oro på allvar, genom att bland annat stärka upp närvaron på skolorna, se över planer för intern och extern kommunikation vid händelser och att förstärka samverkan med medborgarförvaltningen och polis, både vid händelser och under det vardagliga arbetet.

Under januari och februari månad genomförde barn- och utbildningsförvaltningen en elevenkät för att kartlägga hur kommunens grundskoleelever upplever skolmiljön.

Enkäten presenterades i form av ett svar i relation till den ställda frågan ”Jag känner mig trygg i skolan”:

– 71,2 procent av eleverna instämmer helt och hållet

– 22,8 procent av eleverna instämmer ganska bra

– 4 procent av eleverna instämmer ganska dåligt

– 2 procent av eleverna instämmer inte alls

Sammanfattningsvis visar resultaten att 94 procent av kommunens grundskoleelever känner sig trygga i skolan.

– Det är ett bra resultat, men vi måste arbeta vidare för att bli ännu bättre, säger Johan Grahn, tillförordnad barn- och utbildningschef.

Taggar

Dela


2 reaktioner på Skolungdomar känner sig trygga

Jag har fått en hemmasittare för hon inte känner sig trygg.
Rektorn på hennes skola hjälper inte att göra det bättre…..

Vänd på det. Cirka 10 procent är inte trygga, det måste vara fokus. Så länge inte kommunen ser bristerna kommer de aldrig att få 100 procent trygghet. Se varje elev och lyssna in dem. Enligt skollagen ska alla elever tillförsäkras en trygg och stödjande skolmiljö.

Kommentarsfunktionen är stängd